Chao Zhang

发表

Chao Zhang, Jizhou Zhang, Dongya Tao, 2011, NL-MUA.

Chao Zhang, Zhongping Zhang, Long He, 2014, J. Softw..

Huarui Yin, Guo Wei, Weidong Wang, 2009, VTC Spring 2009 - IEEE 69th Vehicular Technology Conference.

Wenjian Yu, Chao Zhang, 2014, 2014 19th Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC).

Wanlei Zhou, Chao Zhang, Wenyu Qu, 2009, 2009 Fourth ChinaGrid Annual Conference.

Chao Zhang, Jiawei Han, Jiawei Han, 2017 .

Xue Wang, Li Quan, Chao Zhang, 2016, 2016 19th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS).

Chao Zhang, Dongqin Gu, Zhong-Qing Wang, 2017, J. Sci. Comput..

Chao Zhang, Takuya Akashi, 2015, 2015 10th Asian Control Conference (ASCC).

Guo Wei, Weidong Wang, Chao Zhang, 2011, Wirel. Pers. Commun..

Chao Zhang, Hongbo Lin, Yue Li, 2014, IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters.

Chao Zhang, Wenjie Liu, Li-Lian Wang, 2017, J. Sci. Comput..

Chao Zhang, Hong Zhang, Qiuying Li, 2017, 2017 IEEE International Conference on Software Quality, Reliability and Security Companion (QRS-C).

Chao Zhang, Zebang Shen, Chengwei Wang, 2018, IJCAI.

Mark J. F. Gales, Chao Zhang, Linlin Wang, 2015, 2015 IEEE Workshop on Automatic Speech Recognition and Understanding (ASRU).

Chao Zhang, Lianghong Zhang, Chao Zhang, 2007, Eighth ACIS International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking, and Parallel/Distributed Computing (SNPD 2007).

Chao Zhang, Hui Zhang, Hong Huang, 2011, 2011 Fourth International Conference on Intelligent Computation Technology and Automation.

Chao Zhang, Azhar A. Sufi, 2008, 2008 IEEE Workshop on Applications of Computer Vision.

Chao Zhang, Feng Cao, Hao Yu Choo, 2015, 2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA).

Li Guo, Jiaru Lin, Chao Zhang, 2014, 2014 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC).

Chao Zhang, Xiaokang Lin, Mitsutoshi Hatori, 2005, IEICE Trans. Commun..

Chao Zhang, Ruiqi Liu, 2018, 2018 IEEE International Symposium on Broadband Multimedia Systems and Broadcasting (BMSB).

Xing Wang, Zhengfeng Ming, Chao Zhang, 2018 .

Danyang Zhang, Chao Zhang, Fan Li, 2013, 2013 9th International Conference on Information, Communications & Signal Processing.

Jia Zhang, Jian Jiang, Hai-Xin Duan, 2018, 2018 IEEE 37th Symposium on Reliable Distributed Systems (SRDS).

Yong Zhou, Yang Yu, Chao Zhang, 2016, 2016 IEEE International Conference on Prognostics and Health Management (ICPHM).

Chao Zhang, Yu Wang, Zhongwen Guo, 2014, Int. J. Distributed Sens. Networks.

Keith W. Ross, Chao Zhang, Xiaojun Hei, 2010, 2010 IEEE Tenth International Conference on Peer-to-Peer Computing (P2P).

Weisi Lin, Chao Zhang, Dacheng Tao, 2012, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems.

Chao Zhang, Zebang Shen, Tengfei Zhou, 2016, ArXiv.

Chao Zhang, Fei Li, Jian-bo Hu, 2014, 2014 9th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications.

Gang Chen, Lidan Shou, Ke Chen, 2013, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering.

Yichen Wang, Chao Zhang, Zhenzhen Gao, 2015, 2015 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP).

Chao Zhang, Linhan Guo, Chao Zhang, 2013, Int. J. Online Eng..

Chao Yuan, Chao Zhang, Zhenrong Li, 2011, Wirel. Pers. Commun..

Yang Yu, Zhi-Hua Zhou, Chao Zhang, 2018, IJCAI.

Chao Zhang, Yuehua Li, Li Zhu, 2018, IEICE Electron. Express.

Yi Liu, Chin-Hui Lee, Chao Zhang, 2012, 2012 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP).

Nathan D. Cahill, Chao Zhang, Shagan Sah, 2017, IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing.

Gang Chen, Lidan Shou, Ke Chen, 2012, SIGIR '12.

Congfu Xu, Chao Zhang, Zebang Shen, 2017, IJCAI.

Chao Zhang, Takuya Akashi, 2015, BMVC.

Chao Zhang, Liangzhong Yi, Jianmei Cheng, 2013, J. Comput..

Changshui Zhang, Chao Zhang, Yurong Chen, 2018, NeurIPS.

Peng Li, Chao Zhang, Kefei Wang, 2005, 17th IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI'05).

Chao Zhang, Xi-mei Liu, Hong-mi Guo, 2009, 2009 IEEE International Conference on Automation and Logistics.

Zhisheng Niu, Chao Zhang, Sheng Zhou, 2010, 2010 IEEE Global Telecommunications Conference GLOBECOM 2010.

Chao Zhang, Carlos J. Camacho, 2005, Bioinform..

Li Quan, Hao Xu, Chao Zhang, 2017, 2017 20th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS).

Chao Zhang, Jingbo Chen, Dong Xu, 2013, J. Bioinform. Comput. Biol..

Chao Zhang, Liangliang Yang, Xianzhi Jiang, 2015, Ind. Robot.

Qing-Shan Jia, Chao Zhang, 2017, 2017 13th IEEE Conference on Automation Science and Engineering (CASE).

Nan Sun, Tat-Seng Chua, Chao Zhang, 2009, ACL/IJCNLP.

Chao Zhang, Yu Wang, Zhu Ying, 2014, 2014 IEEE International Conference on Communications (ICC).

Chao Zhang, Kang Li, Zuoning Chen, 2018, 2018 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP).

Geoffrey McLennan, Chao Zhang, William E. Higgins, 2001, IEEE Transactions on Medical Imaging.

Li Guo, Jiaru Lin, Chao Zhang, 2014, 2014 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC).

Chao Zhang, Zhouchen Lin, Hongyang Zhang, 2016, IEEE Transactions on Information Theory.

Xiaojun Chen, Masao Fukushima, Chao Zhang, 2009, Math. Program..

Chao Zhang, Jianfeng Wang, Fangde Gu, 2010, The 2010 IEEE International Conference on Information and Automation.

Chao Zhang, Ruiqi Liu, 2017, 2017 13th International Wireless Communications and Mobile Computing Conference (IWCMC).

Chao Zhang, Zhongda Tian, Chao Zhang, 2018, J. Inf. Process. Syst..

Chao Zhang, Chen Ding, Xiaoming Gu, 2010, PPoPP '10.

Yu Wang, Mark J. F. Gales, Chao Zhang, 2018, INTERSPEECH.

Geoffrey McLennan, Chao Zhang, William E. Higgins, 2000, Proceedings 2000 International Conference on Image Processing (Cat. No.00CH37101).

Chao Zhang, Hui Yang, Jianjun Chen, 2014, IEICE Electron. Express.

Jianhua Lu, Xiaoming Tao, Chao Zhang, 2008, 2008 IEEE International Conference on Communications.

Tao Wang, Chao Zhang, Weihua Gui, 2008, 2008 IEEE International Conference on Industrial Technology.

Chao Zhang, Haipeng Wang, Peng Xiao, 2016, 2016 4th International Conference on Applied Robotics for the Power Industry (CARPI).

Suzanne W. Dietrich, Chao Zhang, Justas Birgiolas, 2015, SSDBM.

Chao Zhang, Feng Feng, Qi Jun Zhang, 2013, 2013 Asia-Pacific Microwave Conference Proceedings (APMC).

Chao Zhang, Hang Zhang, Aimin Zhang, 2015, The Review of scientific instruments.

Chao Zhang, Jialuo Xiao, 2013, IEICE Trans. Fundam. Electron. Commun. Comput. Sci..

Leandro Soriano Marcolino, Milind Tambe, Chao Zhang, 2013, COIN@AAMAS/PRIMA.

Qian Han, Chao Zhang, Zhen Gao, 2014, 2014 IEEE International Symposium on Broadband Multimedia Systems and Broadcasting.

Chong Wang, Wei-Ying Ma, Chao Zhang, 2007, ACM Multimedia.

Chao Zhang, Yong Kang, Yong Ye, 2016, IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems.

Shu Yang, Shuicheng Yan, Chao Zhang, 2007, IEEE Transactions on Neural Networks.

Jintao Wang, Jian Song, Chao Zhang, 2014, 2014 IEEE 80th Vehicular Technology Conference (VTC2014-Fall).

Fang Fu, Chao Zhang, 2011, 2011 Fourth International Symposium on Computational Intelligence and Design.

Thomas Fang Zheng, Yi Liu, Chao Zhang, 2011, 2011 IEEE International Conference on Multimedia and Expo.

Chao Zhang, Zhenzhen Gao, Jing Yan, 2014, 2014 IEEE 25th Annual International Symposium on Personal, Indoor, and Mobile Radio Communication (PIMRC).

Yan Li, Chao Zhang, Ling Lu, 2009, Int. J. Model. Identif. Control..

Chao Zhang, Guanghui Zhou, Chuang Wang, 2018, 2018 IEEE 15th International Conference on Networking, Sensing and Control (ICNSC).

Milind Tambe, Chao Zhang, Yevgeniy Vorobeychik, 2016, AAMAS.

Guo Wei, Chao Zhang, Qiushi Gong, 2012, Int. J. Distributed Sens. Networks.

Li Cheng, Chao Zhang, Hongli Ji, 2018, 2018 IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (AIM).

Chao Zhang, Fei Li, Feng-ming Zhang, 2014, 2014 9th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications.

Shaoping Wang, Chao Zhang, Mileta M. Tomovic, 2018, IEEE Transactions on Reliability.

Zhihua Zhang, Chao Zhang, Shusen Wang, 2014, KDD.

Chao Zhang, Anton van den Hengel, Chunhua Shen, 2013, 2013 IEEE International Conference on Image Processing.

Weifeng Sun, Chao Zhang, Lingyun Wang, 2010, 2010 Seventh International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery.

Chao Zhang, Shimei Liu, 2015, 2015 International Conference on Wireless Communications & Signal Processing (WCSP).

Chao Zhang, Patrice Mégret, Christophe Caucheteur, 2012, Other Conferences.

Shaoping Wang, Chao Zhang, Xiaokai Huang, 2015, 2015 IEEE 10th Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA).

Chen Wei, Chao Zhang, Zongji Chen, 2012, Proceedings of the 10th World Congress on Intelligent Control and Automation.

Chao Zhang, Yin-Hang Cheng, 2006, Sixth International Conference on Intelligent Systems Design and Applications.

Chao Zhang, Erdal Kayacan, Claudio Rossi, 2017, 2017 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE).

Dongxiao Li, Chao Zhang, Ming Zhang, 2009, 2009 Third International Conference on Multimedia and Ubiquitous Engineering.

Wei Zhang, Yong Gao, Chao Zhang, 2012, 2012 International Conference on Computer Science and Electronics Engineering.

Chao Zhang, Ben-yu Guo, 2014, J. Comput. Appl. Math..

Chao Zhang, Bing Cheng, Xiangping Gao, 2018, 2018 11th International Symposium on Computational Intelligence and Design (ISCID).

Jing Wang, Dongbing Gu, Huosheng Hu, 2017, Robotica.

Chao Zhang, Yawei Chen, 2016, 2016 IEEE 83rd Vehicular Technology Conference (VTC Spring).

Bo Wang, Chao Zhang, Lizhao Gao, 2017, 2017 IEEE 12th International Conference on ASIC (ASICON).

Fenglong Ma, Tianqi Wang, Chao Zhang, 2018, 2018 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM).

Wei Liang, Chao Zhang, Yuming Shi, 2008, Int. J. Bifurc. Chaos.

Jian Zhao, Chao Zhang, Lirong Wang, 2010, 2010 Fifth International Conference on Frontier of Computer Science and Technology.

Shaojie Tang, Yu Cheng, Chao Zhang, 2014, 2014 IEEE Global Communications Conference.

Yufei Zhao, Chao Zhang, Yufei Zhao, 2017, IEICE Trans. Fundam. Electron. Commun. Comput. Sci..

Chao Zhang, Xiaoyong Zhu, Feng Xiao, 2016, IEEE Transactions on Applied Superconductivity.

Ying Zhang, Wei Guo, Chao Zhang, 2013, 2013 19th Asia-Pacific Conference on Communications (APCC).

Chao Zhang, Haitao Zhao, Yue Li, 2017, IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters.

Zheng Wang, Qin Hu, Chao Zhang, 2018, Expert Syst. J. Knowl. Eng..

Chao Zhang, Zhigang Ren, Aimin Zhang, 2013, 2013 9th Asian Control Conference (ASCC).

Chao Zhang, Naihua Xiu, Liping Jing, 2014, SIAM J. Sci. Comput..

Chao Zhang, Linna Li, Dongwang Zhong, 2013, 2013 IEEE Third International Conference on Information Science and Technology (ICIST).

Chao Zhang, Zhaohui Peng, Xinjun Wang, 2011, WISM.

Jian Shi, Shaoping Wang, Chao Zhang, 2016, 2016 IEEE 11th Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA).

Qian Zhang, Chao Zhang, Guoping Qiu, 2019, 2019 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME).

Xun Xu, Chao Zhang, Ce Zhu, 2018, 2018 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME).

Jianhua Lu, Xiaoming Tao, Chao Zhang, 2008, IEICE Trans. Fundam. Electron. Commun. Comput. Sci..

Di Wu, Keith W. Ross, Chao Zhang, 2011, IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems.

Jun Liang, Chao Zhang, Yanning Zhang, 2011, IScIDE.

Jiaheng Lu, Pengfei Xu, Chao Zhang, 2018, TPCTC.

Chao Zhang, Yu Wang, Fan Li, 2015, 2015 IEEE International Conference on Communications (ICC).

Mark J. F. Gales, Chao Zhang, Linlin Wang, 2016, 2016 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP).

Cunbao Ma, Chao Zhang, Zhenbao Liu, 2010, Multimedia Systems.

Chao Zhang, Xiaoli Wang, Lirong Wang, 2010, 2010 Fifth International Conference on Frontier of Computer Science and Technology.

Guo Wei, Jun Zhang, Chao Zhang, 2010, 2010 IEEE 72nd Vehicular Technology Conference - Fall.

Chao Zhang, Duo Zhang, Xuli Li, 2010, 2010 20th International Conference on Pattern Recognition.

Mark J. F. Gales, Rogier C. van Dalen, Jingzhou Yang, 2015, 2015 IEEE Workshop on Automatic Speech Recognition and Understanding (ASRU).

Hui Xiong, Chao Zhang, Yong Ge, 2014, 2014 IEEE International Conference on Data Mining.

Chao Zhang, Xiaokang Lin, Shigeki Yamada, 2005, IEICE Trans. Commun..

Shaoping Wang, Chao Zhang, 2012, IEEE 10th International Conference on Industrial Informatics.

Xiaojun Chen, Chao Zhang, Naihua Xiu, 2009, Comput. Optim. Appl..

Wenjian Yu, Chao Zhang, Zhezhao Xu, 2017, IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems.

Kai Han, Chao Zhang, Jianyuan Guo, 2018, ACM Multimedia.

Milind Tambe, Chao Zhang, Albert Xin Jiang, 2013, AAAI Fall Symposia.

Xuewen Liao, Chao Zhang, Zhenzhen Gao, 2017, 2017 IEEE Globecom Workshops (GC Wkshps).

Chao Zhang, Junmin Wu, Zhaocong Wen, 2017, 2017 IEEE 3rd Information Technology and Mechatronics Engineering Conference (ITOEC).

Wenjian Yu, Chao Zhang, Haiquan Wang, 2016, 2016 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE).

Siyuan Chen, Minsu Huang, Chao Zhang, 2015, IEEE Trans. Mob. Comput..

Chao Zhang, Miao Yu, Haibing Guan, 2014, IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems.

Jintao Wang, Jian Song, Chao Zhang, 2014, 2014 IEEE International Symposium on Broadband Multimedia Systems and Broadcasting.

Chao Zhang, Guilin Zhang, Qiang Wei, 2011, 2011 IEEE International Conference on Automation and Logistics (ICAL).

Chao Zhang, Yinhu Zhan, Chunlin Shi, 2018, 2018 IEEE CSAA Guidance, Navigation and Control Conference (CGNCC).

Wei Chang, Chao Zhang, Wenjuan Lu, 2013, 2013 11th IEEE International Conference on Industrial Informatics (INDIN).

Nathan D. Cahill, Chao Zhang, Peter Bajorski, 2016, ArXiv.

Guo Wei, Chao Zhang, Zhiyong Wang, 2010, 2010 2nd International Conference on Computer Engineering and Technology.

Yixin Yin, Chao Zhang, Weicun Zhang, 2013, 2013 25th Chinese Control and Decision Conference (CCDC).

Chao Zhang, Guodong Guo, 2014, 2014 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition.

Jie Li, Cungang Hu, Chao Zhang, 2017, IECON 2017 - 43rd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society.

Yi Liu, Chin-Hui Lee, Chao Zhang, 2011, 2011 IEEE Workshop on Automatic Speech Recognition & Understanding.

Dong Chen, Chao Zhang, Min Wang, 2014, 2014 17th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS).

Chao Zhang, Qi-Ming Sun, Tianhua Jiang, 2019, IEEE Access.

Li Xia, Chao Zhang, 2008, 2008 International Conference on Electrical Machines and Systems.

Chao Zhang, Nirwan Ansari, Yun Q. Shi, 2008, IEEE Security & Privacy.

Chao Zhang, Zhihong Zhang, Hongji Zhang, 2010, CICED 2010 Proceedings.

Aditya G. Parameswaran, Chao Zhang, Yihan Gao, 2018, ArXiv.

Xiaoming Tao, Chao Zhang, Shigeki Yamada, 2006, IEICE Trans. Fundam. Electron. Commun. Comput. Sci..

Zhi Liu, Wenjian Yu, Gang Hu, 2013, IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems.

Chao Zhang, Guixue Cheng, Haizhou Du, 2009, 2009 International Conference on Artificial Intelligence and Computational Intelligence.

Chao Zhang, Yunfa Fu, Xin Xiong, 2018, Sheng wu yi xue gong cheng xue za zhi = Journal of biomedical engineering = Shengwu yixue gongchengxue zazhi.

Chao Zhang, Fuyun Liu, 2009, 2009 Fifth International Conference on Semantics, Knowledge and Grid.

Virgílio A. F. Almeida, Keith W. Ross, Fabrício Benevenuto, 2008, AIRWeb '08.

Li Xia, Chao Zhang, Chun Li, 2012, 2012 Proceedings of International Conference on Modelling, Identification and Control.

Wenjian Yu, Chao Zhang, 2013, IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems.

Takakazu Ishimatsu, Chao Zhang, Motohiro Tanaka, 2013, 2013 IEEE 9th International Conference on Mobile Ad-hoc and Sensor Networks.

Chao Zhang, Kuiyuan Yang, Yuhui Yuan, 2017, 2017 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV).

Hua Li, Cungang Hu, Chao Zhang, 2017, 2017 12th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA).

Lei Yang, Haixia Wang, Chao Zhang, 2017, 2017 Chinese Automation Congress (CAC).

Hao Chen, Cheng Huang, Keith W. Ross, 2011, CoNEXT '11.

Biao Wang, Bing Yu, Chao Zhang, 2016, 2016 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP).

Tianxu Zhang, Gang Zhou, Chao Zhang, 2015, IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems.

Yong Wang, Lin Chen, Chao Zhang, 2012, 2012 IEEE 6th International Conference on Systems Biology (ISB).

Xinjun Sheng, Chao Zhang, Peter B. Shull, 2018, IEEE Transactions on Industrial Informatics.

Bangyan Zhou, Xiaopei Wu, Zhao Lv, 2018, Expert Syst. Appl..

Xu Sun, Jian Shi, Shaoping Wang, 2017, 2017 12th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA).

Chao Zhang, Dong Xu, Shunfu Xu, 2010, 2010 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM).

Chao Zhang, Qingming Yi, 2009, 2009 ISECS International Colloquium on Computing, Communication, Control, and Management.

Evangelos D. Spyrou, Shusen Yang, Xinyu Yang, 2010, IEEE Network.

Meng Cai, Ying Cui, Chao Zhang, 2017, Comput. Biol. Chem..

Xinjun Sheng, Chao Zhang, Peter B. Shull, 2016, 2016 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO).

Chao Zhang, Shimei Liu, Gangming Lyu, 2015, 2015 IEEE International Conference on Communication Workshop (ICCW).

Edward Y. Chang, Chao Zhang, Pan Zhou, 2018, Neurocomputing.

Bangyan Zhou, Zhao Lv, Chao Zhang, 2015, 2015 10th International Conference on Information, Communications and Signal Processing (ICICS).

Jin Jiang, Chao Zhang, R. Zhang, 2012 .

Bhaskar Krishnamachari, Milind Tambe, Chao Zhang, 2016, AAMAS.

Chao Zhang, Jing Yan, 2017, 2017 23rd Asia-Pacific Conference on Communications (APCC).

Shaoping Wang, Chao Zhang, Zhonghai Ma, 2018, 2018 IEEE International Conference on Prognostics and Health Management (ICPHM).

Wijnand A. IJsselsteijn, Boris E. R. de Ruyter, Chao Zhang, 2016, UbiComp Adjunct.

Nan Hua, Peng Wang, Chao Zhang, 2006, IEICE Trans. Electron..

Chao Zhang, Wenming Yang, Rong Zhu, 2016, Sensors.

Chao Zhang, Yu Wang, Fan Li, 2012, 2012 8th International Conference on Mobile Ad-hoc and Sensor Networks (MSN).

Chao Zhang, Haifeng Wang, Shiqi Zhao, 2013, IJCNLP.

Yang Wang, Xiaopei Wu, Zhao Lv, 2018, Biomed. Signal Process. Control..

Chao Zhang, Guodong Guo, 2013, 2013 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops.

Chao Zhang, Ming-Chun Tang, Shao-Qiu Xiao, 2014, 2014 IEEE International Conference on Communiction Problem-solving.

Chao Zhang, Mingyan Yu, Bing Yang, 2013, NCCET.

Zan Li, Jia Shi, Zhiguo Ding, 2018, 2018 Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference (APSIPA ASC).

Chao Zhang, Jingping Bi, Di Yao, 2017, 2017 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN).

Chao Zhang, Zhouchen Lin, Yiyuan She, 2013, Neurocomputing.

Yang Yang, Jing Li, Chao Zhang, 2016, 2016 19th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS).

Chao Zhang, Xiang Jun Huang, Qing Hua Zheng, 2014, Int. J. Technol. Educ. Mark..

Chao Zhang, Zhipeng Wu, 2012, IEICE Trans. Fundam. Electron. Commun. Comput. Sci..

Wei Guo, Huarui Yin, Weidong Wang, 2008, 2008 4th International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing.

Jing Yang, Qi Liu, Chao Zhang, 2018, Briefings Bioinform..

Fei Peng, Hao Wang, Chao Zhang, 2006, 2006 Sixth International Conference on Quality Software (QSIC'06).

Jianyu Yang, Chao Zhang, Dehai Zhu, 2011, Math. Comput. Model..

Chao Zhang, Dacheng Tao, 2010, Aust. J. Intell. Inf. Process. Syst..

Chao Zhang, Zebang Shen, Hui Qian, 2018, AISTATS.

Chao Zhang, Philip C. Woodland, 2018, INTERSPEECH.

Chao Zhang, Ming Dong, 2016, 2016 35th Chinese Control Conference (CCC).

Chao Zhang, Wei Jin, Zhang, 2011, 2011 International Conference on Advanced Power System Automation and Protection.

Lei Zhang, Jieping Ye, Chao Zhang, 2014, ArXiv.

Chao Zhang, Maryam Rabiee, Siavash Mirarab, 2018, BMC Bioinformatics.

Gang Wang, Zhe Li, Chao Zhang, 2017, 2017 Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference (APSIPA ASC).

Hai Jin, Zuoning Yin, Chao Zhang, 2005, NPC.

Jinwen Ma, Chao Zhang, Shuanglong Liu, 2016, BIC-TA.

Yu Huang, Chao Zhang, 2008, 2008 19th International Conference on Pattern Recognition.

Chao Zhang, Huijie Zhao, Xinyang Zhang, 2017, Sensors.

Chao Zhang, Philip C. Woodland, 2015, INTERSPEECH.

Huarui Yin, Guo Wei, Weidong Wang, 2008, 2008 Third International Conference on Communications and Networking in China.

Chao Zhang, Rui Fan, Yongfei Zhang, 2018, 2018 Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference (APSIPA ASC).

Chao Zhang, Wei Zhu, Shao-qiu Xiao, 2014, 2014 IEEE International Conference on Communiction Problem-solving.

Chao Zhang, Dongjing Shan, 2015, Signal Image Video Process..

Chao Zhang, Xiaoying Bai, Renwei Zhang, 2013, 2013 13th International Conference on Quality Software.

Chao Zhang, Hang Song, D.-t. Hou, 2008, 2008 IEEE International Conference on Automation and Logistics.

Yuan Li, Xiapu Luo, Chao Zhang, 2017, SysTEX@SOSP.

Xiaojun Chen, Michael K. Ng, Chao Zhang, 2012, IEEE Transactions on Image Processing.

Lin Wang, Xue Wang, Chao Zhang, 2017, IEEE Transactions on Magnetics.

Jian Wang, Zhiguo Cao, Chao Zhang, 2018, PRCV.

Chao Zhang, Dacheng Tao, D. Tao, 2013, J. Mach. Learn. Res..

Chao Zhang, Shenglong Zhou, Dingtao Peng, 2015, Optim. Lett..

Chao Zhang, Dacheng Tao, 2012, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems.

Chao Zhang, Yixin Yan, Li Zheng, 2009, VINCI.

Junbin Gao, Chao Zhang, Zhouchen Lin, 2014, Neurocomputing.

Chao Zhang, Hantian Gu, Guicui Fu, 2012, Proceedings of the IEEE 2012 Prognostics and System Health Management Conference (PHM-2012 Beijing).

Chao Zhang, Keke Pang, 2015, IEEE Signal Processing Letters.

Chao Zhang, Qiangjun Niu, Chao Zhang, 2013, Proceedings 2013 International Conference on Mechatronic Sciences, Electric Engineering and Computer (MEC).

Guo Wei, Weidong Wang, Chao Zhang, 2008, 2008 International Conference on Intelligent Sensors, Sensor Networks and Information Processing.

Qian Ma, Chao Zhang, Honghai Mi, 2010, 2010 Seventh International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery.

Tao Jiang, Chao Zhang, Guoyu Wang, 2014, IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems.

Chao Zhang, Takuya Akashi, Bold Naranchimeg, 2019, IEICE Trans. Inf. Syst..

Qun Zhang, Chao Zhang, Xiaoxia Huang, 2015, J. Oper. Res. Soc..

Zhongming Zheng, Xuemin Shen, Anfeng Liu, 2012, IEEE Transactions on Vehicular Technology.

Huarui Yin, Guo Wei, Weidong Wang, 2009, 2009 IEEE Wireless Communications and Networking Conference.

Jiye Liang, Chao Zhang, Deyu Li, 2018, Int. J. Mach. Learn. Cybern..

Yan Li, Chao Zhang, Ping Gu, 2013, 2013 IEEE 11th International Conference on Dependable, Autonomic and Secure Computing.

Jianhua Lu, Chao Zhang, Dong Cheng, 2008, 2008 International Conference on Telecommunications.

Huarui Yin, Chao Zhang, 2012, Int. J. Distributed Sens. Networks.

Chao Zhang, Dong Xu, Guan Ning Lin, 2011, BMC Systems Biology.

Jianyu Yang, Chao Zhang, Dehai Zhu, 2012, CCTA.

Chao Zhang, Zhouchen Lin, Hongyang Zhang, 2013, ECML/PKDD.

Yufei Zhao, Chao Zhang, Shiquan Jiang, 2017, IET Commun..

Yongduo Liang, Chao Zhang, Lina Yang, 2010, 2010 IEEE International Conference on Emergency Management and Management Sciences.

Yi Liu, Chao Zhang, Jue Hou, 2011, 2011 International Conference on Asian Language Processing.

Chao Zhang, Han Zhao, Mingwei Wang, 2005, 2005 First International Conference on Semantics, Knowledge and Grid.

Chao Zhang, Dacheng Tao, Min-Hsiu Hsieh, 2018, ArXiv.

Chao Zhang, Guanghui Zhou, 2019, Adv. Eng. Softw..

Jian Shi, Shaoping Wang, Chao Zhang, 2016, 2016 IEEE 11th Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA).

Jiaheng Lu, Pengfei Xu, Chao Zhang, 2018, ER Workshops.

Zhijin Qin, Chao Zhang, Yuanwei Liu, 2020, 2020 IEEE International Conference on Communications Workshops (ICC Workshops).

Chao Zhang, Jianwei Li, Zhiyong Dai, 2017, IECON 2017 - 43rd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society.

Shu Yang, Dong Xu, Shuicheng Yan, 2005, 2005 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR'05).

Li Xia, Chao Zhang, Shuang Wu, 2012, 2012 Proceedings of International Conference on Modelling, Identification and Control.

Chao Zhang, Tingzhi Shen, 2013, 2013 International Conference on Digital Image Computing: Techniques and Applications (DICTA).

Chao Zhang, Yawei Chen, 2015, 2015 IEEE/CIC International Conference on Communications in China - Workshops (CIC/ICCC).

Chao Zhang, Shriram Santhanagopalan, Ahmad Pesaran, 2016 .

Keith W. Ross, Chao Zhang, Di Wu, 2010, 2010 Proceedings IEEE INFOCOM.

Bharat B. Biswal, Chao Zhang, Stefi A. Baum, 2018, NeuroImage.

Chao Zhang, Tianzheng Wang, Lu Bai, 2017, 2017 20th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS).

Chao Zhang, Guodong Guo, 2013, 2013 IEEE Sixth International Conference on Biometrics: Theory, Applications and Systems (BTAS).

Chao Zhang, Hui Ren, Hongshan Zhao, 2008, 2008 Third International Conference on Electric Utility Deregulation and Restructuring and Power Technologies.

Milind Tambe, Chao Zhang, Heather Rosoff, 2014, EMAS@AAMAS.

Chao Zhang, Ming Gu, Jia-Guang Sun, 2016, D&P@MoDELS.

Bin Li, Yangmin Li, Chao Zhang, 2017, 2017 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO).

Chao Zhang, Shuai Zhang, Xiao-Lin Zhang, 2008, 2008 9th International Conference on Signal Processing.

Dean Zhao, Chao Zhang, Jinjing Wang, 2009, 2009 IEEE 6th International Power Electronics and Motion Control Conference.

Chao Zhang, Yan Yan, Deyu Li, 2015, Comput. Math. Methods Medicine.

Dean Zhao, Chao Zhang, Chao Zhang, 2009, 2009 4th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications.

Chao Zhang, Jialuo Xiao, 2014, IEICE Trans. Fundam. Electron. Commun. Comput. Sci..

Dean Zhao, Chao Zhang, 2009, 2009 4th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications.

Palaiahnakote Shivakumara, Tong Lu, Umapada Pal, 2018, PCM.

Martin Rumpf, Chao Zhang, William A. P. Smith, 2018, Comput. Graph. Forum.

Chao Zhang, Ce Zhu, Yipeng Liu, 2017, 2017 Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference (APSIPA ASC).

Yu Zhang, Jintao Wang, Changyong Pan, 2019, IEEE Transactions on Broadcasting.

Jun Zhang, Guo Wei, Chao Zhang, 2009, 2009 15th Asia-Pacific Conference on Communications.

Kai Liu, Chao Zhang, Jihong Zhu, 2013, 2013 10th IEEE International Conference on Control and Automation (ICCA).

Chao Zhang, William A. P. Smith, Arnaud Dessein, 2016, 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).

Allan Kuchinsky, Chao Zhang, Alexander R. Pico, 2012, Bioinform..

Keith W. Ross, Chao Zhang, Di Wu, 2010, 2010 IEEE 30th International Conference on Distributed Computing Systems.

Xiang Li, Chao Zhang, Yue Li, 2005, Proceedings. 2005 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, 2005. IGARSS '05..

Chao Zhang, Yue Li, Haitao Zhao, 2016, IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters.

Jianhua Lu, Xiaoming Tao, Chao Zhang, 2006, IEICE Trans. Commun..

Li Quan, Chao Zhang, Xiaoyong Zhu, 2016, IEEE Transactions on Applied Superconductivity.

Steven Liu, Chao Zhang, Tim Nagel, 2012, 2012 12th International Conference on Control Automation Robotics & Vision (ICARCV).

Wei Zhang, Yong Gao, Chao Zhang, 2012, 2012 International Conference on Computer Science and Electronics Engineering.

Yu Sun, Chao Zhang, Dongmei Wang, 2016, 2016 International Conference on Logistics, Informatics and Service Sciences (LISS).

Xin Li, Shaoping Wang, Chao Zhang, 2015, 2015 International Conference on Fluid Power and Mechatronics (FPM).

Chao Zhang, Dong Cheng, Yonghua Zhang, 2008, 2008 IEEE International Conference on Communications.

Chao Zhang, Zhipeng Wu, Jialuo Xiao, 2011, 2011 International Conference on Wireless Communications and Signal Processing (WCSP).

Chao Zhang, Xiaomu Shi, 2016, IEICE Trans. Fundam. Electron. Commun. Comput. Sci..

Jianhua Lu, Xiaoming Tao, Chao Zhang, 2008, IEICE Trans. Fundam. Electron. Commun. Comput. Sci..

Chao Zhang, Liang Fang, Bingcai Sui, 2011, 2011 24th Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering(CCECE).

Chao Zhang, Zhenbao Liu, Shuhui Bu, 2015, 2015 IEEE Conference on Prognostics and Health Management (PHM).

Junbin Gao, Chao Zhang, Zhouchen Lin, 2015, Neural Computation.

Chao Zhang, Sokratis Makrogiannis, 2015, ISVC.

Jiwu Shu, Hongbin Zhang, Chao Zhang, 2018, 2018 23rd Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC).

Chuanjiang Li, Chao Zhang, Yanchao Sun, 2016, 2016 Sixth International Conference on Instrumentation & Measurement, Computer, Communication and Control (IMCCC).

Chao Zhang, Qiting Chen, 2015, 2015 IEEE International Conference on Grey Systems and Intelligent Services (GSIS).

Chao Zhang, Wei Gao, Qingxin Yang, 2010, 2010 International Conference on Electrical Machines and Systems.

Michael K. Ng, Chao Zhang, Liping Jing, 2012, IEEE Transactions on Image Processing.

Jun Wang, Jintao Wang, Jian Song, 2015, IEEE Transactions on Communications.

Chao Zhang, Zhenbao Liu, Shuhui Bu, 2015, 2015 IEEE Conference on Prognostics and Health Management (PHM).

Jing Zhou, Chao Zhang, Wenbin Zhang, 2014, 2014 IEEE 8th International Power Engineering and Optimization Conference (PEOCO2014).

Nathan D. Cahill, Chao Zhang, Stefi A. Baum, 2016, Brain Connect..

Dong Chen, Chao Zhang, Zhenbao Liu, 2010, 2010 International Conference on Machine Learning and Cybernetics.

Kai Han, Chao Zhang, Yonghong Tian, 2018, NeurIPS.

Chao Zhang, Dacheng Tao, D. Tao, 2011, UAI.

Chao Zhang, Kun Wang, Shu Hui Zhang, 2015, 2015 IEEE International Conference on Applied Superconductivity and Electromagnetic Devices (ASEMD).

Jianhua Lu, Xiaoming Tao, Chao Zhang, 2007, IEICE Trans. Fundam. Electron. Commun. Comput. Sci..

Chao Zhang, Xiaoyu Xu, Zhuoxiang Ren, 2013, 2013 IEEE International Conference of IEEE Region 10 (TENCON 2013).

Chao Zhang, Pan Zhou, Zhouchen Lin, 2016, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems.

Kai Chen, Chao Zhang, Qingcai Chen, 2016, 2016 International Conference on Machine Learning and Cybernetics (ICMLC).

Chao Zhang, Feng Pan, Jingmin Dai, 2014, 2014 IEEE Far East Forum on Nondestructive Evaluation/Testing.

Yi Liu, Xuan Wang, Chin-Hui Lee, 2013, IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing.

Chao Zhang, Xiongwei Zhang, Dongjing Shan, 2018, Pattern Recognit. Lett..

Chao Zhang, Yi Huang, Gan Liu, 2015, 2015 IEEE International Conference on Communications (ICC).

Chao Xu, Chao Li, Kai Han, 2018, 2018 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP).

Chao Zhang, Ming Chen, 2013, 2013 International Conference on Wireless Communications and Signal Processing.

Ying Zhang, Chao Zhang, Zhenzhen Gao, 2013, 2013 International Conference on Wireless Communications and Signal Processing.

Chao Zhang, Jiao Wang, Xiaobin Zhang, 2016, 2016 International Conference on Electrical Systems for Aircraft, Railway, Ship Propulsion and Road Vehicles & International Transportation Electrification Conference (ESARS-ITEC).

Anthony K. H. Tung, Wei Chen, Chao Zhang, 2014, 2014 IEEE 30th International Conference on Data Engineering.

Cunbao Ma, Chao Zhang, Dong Song, 2007, Fourth International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (FSKD 2007).

Wei-Ying Ma, Chao Zhang, Lei Zhang, 2007, ACM Multimedia.

Chao Zhang, Ruiqi Liu, 2018, 2018 14th International Wireless Communications & Mobile Computing Conference (IWCMC).

Lin Zhang, Yu Liu, Chao Zhang, 2012, 2012 IEEE 75th Vehicular Technology Conference (VTC Spring).

Chao Zhang, Suhua Tang, Hiroyuki Yomo, 2016, 2016 IEEE 27th Annual International Symposium on Personal, Indoor, and Mobile Radio Communications (PIMRC).

Chao Zhang, Jinlong Lin, 2007, 2007 IEEE International Symposium on Consumer Electronics.

Yiran Chen, Chao Zhang, Robinson E. Pino, 2012, 2012 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE).

Wenjian Yu, Chao Zhang, Michael Mascagni, 2016, 2016 International Great Lakes Symposium on VLSI (GLSVLSI).

Chao Zhang, Zhiyi Fang, Guannan Qu, 2006, BASYS.

Chao Zhang, Takuya Akashi, 2017, IEICE Trans. Inf. Syst..

Yan Liu, Chao Zhang, Wenyan Wang, 2013, 2013 IEEE International Conference on Green Computing and Communications and IEEE Internet of Things and IEEE Cyber, Physical and Social Computing.

Jianyu Yang, Chao Zhang, Wei Su, 2012, Intell. Autom. Soft Comput..

Jianhua Lu, Chao Zhang, Xiaokang Lin, 2008, 2008 IEEE International Conference on Communications.

Jian Song, Chao Zhang, Jun Wang, 2013, IEEE Transactions on Communications.

Xuelong Li, Luming Zhang, Chao Zhang, 2018, IEEE Transactions on Image Processing.

Chao Zhang, Chengmin Gu, 2016, 2016 IEEE International Conference on Communication Systems (ICCS).

Chao Zhang, Yue Li, Dan Zhu, 2016, IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters.

Bin Li, Yangmin Li, Chao Zhang, 2017, 2017 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO).

Milind Tambe, Chao Zhang, Albert Xin Jiang, 2014, AAMAS.

Chao Zhang, Jun Li, Bodong Zhao, 2018, Cybersecur..

Mark J. F. Gales, Kate Knill, Chao Zhang, 2013, 2013 IEEE Workshop on Automatic Speech Recognition and Understanding.

Guo Wei, Weidong Wang, Chao Zhang, 2008, 2008 Third International Conference on Communications and Networking in China.

Chao Zhang, Tianqi Zhang, Aiping Mu, 2006, Digit. Signal Process..

Takakazu Ishimatsu, Chao Zhang, Motohiro Tanaka, 2015, 2015 IEEE Fifth International Conference on Big Data and Cloud Computing.

Chao Zhang, Dong Zhang, Qiang Wei, 2012, 2012 IEEE International Conference on Automation and Logistics.

Wansheng Tang, Chao Zhang, Ruiqing Zhao, 2009, Comput. Ind. Eng..

Andrew Thwaites, William D. Marslen-Wilson, Chao Zhang, 2017, PLoS Comput. Biol..

Milind Tambe, Chao Zhang, Yevgeniy Vorobeychik, 2016, GameSec.

Qing Wang, Yiyu Shi, Wenjian Yu, 2014, 2014 IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD).

Chao Zhang, Jihong Zhu, Chong Zheng, 2013, 2013 5th International Conference on Intelligent Human-Machine Systems and Cybernetics.

Shu Yang, Chao Zhang, 2006, 18th International Conference on Pattern Recognition (ICPR'06).

Chao Zhang, Siavash Mirarab, Erfan Sayyari, 2017, RECOMB-CG.

Chao Zhang, Frank E. Horvat, Wieslaw K. Binienda, 2013, Math. Comput. For. Nat. Resour. Sci..

Chao Zhang, Li Zhu, Feng Sun, 2016, 2016 IEEE Advanced Information Management, Communicates, Electronic and Automation Control Conference (IMCEC).

Chao Zhang, Xiaokang Lin, Mitsutoshi Hatori, 2005, IEICE Trans. Commun..

Chao Zhang, Lei Xu, De-An Zhao, 2012, 2012 Fifth International Symposium on Computational Intelligence and Design.

Chao Zhang, Xiaokang Lin, M. Hatori, 2004, 2004 IEEE 59th Vehicular Technology Conference. VTC 2004-Spring (IEEE Cat. No.04CH37514).

Lei Zhang, Jieping Ye, Chao Zhang, 2012, NIPS.

Chao Zhang, Philip C. Woodland, Guangzhi Sun, 2019, ICASSP 2019 - 2019 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP).

David A. Maltz, Cheng Huang, Keith W. Ross, 2011, LEET.

Wei Wang, Chao Zhang, Tianzheng Wang, 2016, 2016 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation.

Qi Liu, Chao Zhang, Roger Zimmermann, 2018, ACM Trans. Multim. Comput. Commun. Appl..

Mark J. F. Gales, Chao Zhang, Linlin Wang, 2015, 2015 IEEE Workshop on Automatic Speech Recognition and Understanding (ASRU).

Xingjian Wang, Shaoping Wang, Chao Zhang, 2016, 2016 IEEE 11th Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA).

Chao Zhang, Xiaobing Feng, Pen-Chung Yew, 2009, 2009 International Symposium on Code Generation and Optimization.

Weitong Chen, Weiwei Yuan, Chao Zhang, 2016, ADMA.

Li Li, Yu Wang, Chao Zhang, 2015, Computational Intelligence in Digital and Network Designs and Applications.

Wei Zhang, Yong Gao, Chao Zhang, 2012, 2012 International Conference on Computer Science and Electronics Engineering.

Chao Zhang, Yin-hang Cheng, 2007, 2007 IEEE International Conference on Control and Automation.

Chao Zhang, Gang Dou, Yiqi Song, 2017, 2017 Chinese Automation Congress (CAC).

Chao Zhang, Menghan Li, 2011, Proceedings of 2011 International Conference on Computer Science and Network Technology.

Bangyan Zhou, Zhao Lv, Chao Zhang, 2018, Biomed. Signal Process. Control..

Jun Wang, Chao Zhang, Zhaocheng Wang, 2011, 2011 IEEE 13th International Conference on Communication Technology.

Chao Zhang, Shuai Zhang, Xiao-Lin Zhang, 2008, ICC Workshops - 2008 IEEE International Conference on Communications Workshops.

Xun Xu, Chao Zhang, Ce Zhu, 2019, 2019 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).

Chao Zhang, Hao Zhang, Hongyu Wang, 2016, BMC Systems Biology.

Mark J. F. Gales, Chao Zhang, Linlin Wang, 2015, 2015 IEEE Workshop on Automatic Speech Recognition and Understanding (ASRU).

Chao Zhang, Lili Wan, Daihwan Min, 2016, BIS.

Chao Zhang, Yu Wang, Fan Li, 2012, 2012 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM).

Chao Zhang, Lei Zhang, Feng Jing, 2007, 2007 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - ICASSP '07.

Qing Wang, Yiyu Shi, Wenjian Yu, 2015, IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems.

Guo Wei, Weidong Wang, Jun Zhang, 2009, 2009 IEEE 20th International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications.

Chao Zhang, Peter J. Burt, Ankit Kumar, 2008, 2008 IEEE Workshop on Applications of Computer Vision.

Xingjian Wang, Jian Shi, Shaoping Wang, 2017, 2017 IEEE International Conference on Cybernetics and Intelligent Systems (CIS) and IEEE Conference on Robotics, Automation and Mechatronics (RAM).

Yichen Wang, Guo Wei, Chao Zhang, 2012, 2012 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC).

Chao Zhang, Cheng Han, Bo Li, 2019, Int. J. Pattern Recognit. Artif. Intell..

Xin Li, Hao Liu, Chao Zhang, 2015, 2015 International Conference on Fluid Power and Mechatronics (FPM).

Dean Zhao, Chao Zhang, Jinjing Wang, 2009, 2009 IEEE 6th International Power Electronics and Motion Control Conference.

Chao Zhang, Weirong Jiang, 2006, Proceedings 20th IEEE International Parallel & Distributed Processing Symposium.

Wansheng Tang, Chao Zhang, Shunqin Li, 2006, ICIC.

Chao Zhang, Pu Han, 2008, 2008 Fourth International Conference on Natural Computation.

Lei Liu, Chao Zhang, Chen Ding, 2011, OOPSLA '11.

Chao Zhang, Jiawei Han, Honglei Zhuang, 2020, SIGIR.

Kai Zhou, Xudong Wang, Chao Zhang, 2010, The 2010 IEEE International Conference on Information and Automation.

Chao Zhang, Zhiyi Fang, Yingrui Zhang, 2006, 2006 10th International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design.

Chao Zhang, Haitian Sun, Takuya Akashi, 2016, IEICE Trans. Inf. Syst..

Chao Zhang, Antonio Barrientos, Claudio Rossi, 2014, 2014 11th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO).

Jindi Wang, Chao Zhang, Jihua Wang, 2004, IGARSS 2004. 2004 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium.

Chao Zhang, Kai Zhou, Ping Gu, 2015, 2015 IEEE International Conference on Smart City/SocialCom/SustainCom (SmartCity).

Chao Zhang, Yu Wang, Bin Xu, 2012, 2012 Proceedings IEEE INFOCOM.

Chao Zhang, Takuya Akashi, Yo Yamagata, 2015, IEICE Trans. Inf. Syst..

Yu Zhang, Hang Zhang, Chao Zhang, 2014, 2014 IEEE 80th Vehicular Technology Conference (VTC2014-Fall).

Yang Li, Chao Zhang, Zhenbao Liu, 2015, 2015 IEEE Conference on Prognostics and Health Management (PHM).

Jun Zhang, Guo Wei, Chao Zhang, 2009, 2009 IEEE 20th International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications.

Yinglin Wang, Chao Zhang, Jingsong Zhang, 2016, IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics.

Chao Zhang, Yu Wang, Fan Li, 2013, Personal and Ubiquitous Computing.

Wei Wang, Chao Zhang, Tianzheng Wang, 2016, 2016 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation.

Rui Kang, Chao Zhang, Boping Xiao, 2012, Proceedings of the IEEE 2012 Prognostics and System Health Management Conference (PHM-2012 Beijing).

Yixin Yin, Chao Zhang, Weicun Zhang, 2013, 2013 25th Chinese Control and Decision Conference (CCDC).

Qun Zhang, Chao Zhang, Lirong Wei, 2017, Int. J. Serv. Technol. Manag..

Xin Zhang, Pu Zhao, Chao Zhang, 2007, 2007 International Conference on Machine Learning and Cybernetics.

Chao Zhang, Liangyun Liu, 2010, 2010 Sixth International Conference on Natural Computation.

Chao Zhang, Xiaoping Zhang, Menghan Li, 2011, 2011 4th IEEE International Conference on Broadband Network and Multimedia Technology.

Chao Zhang, Xiaochen Guo, 2017, 2017 IEEE/ACM International Symposium on Low Power Electronics and Design (ISLPED).

Shaoping Wang, Chao Zhang, Mileta Tomovic, 2015, 2015 IEEE 10th Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA).

Milind Tambe, Chao Zhang, Heather Rosoff, 2014, AAMAS.

Jianhua Lu, Xianyang Jiang, Chao Zhang, 2009, Wirel. Networks.

Gang Chen, Lidan Shou, Yijun Bei, 2012, CIKM '12.

Zheng Pei, Chao Zhang, Ruiqin Chang, 2011, J. Comput..

Yixin Yin, Chao Zhang, Lijun Wang, 2010, 2010 International Conference on Intelligent Control and Information Processing.

Chao Zhang, Guizhi Xu, Xuan Li, 2012, 2012 Sixth International Conference on Electromagnetic Field Problems and Applications.

Wayne Luk, Chao Zhang, Yuchun Ma, 2015, 2015 14th International Conference on Computer-Aided Design and Computer Graphics (CAD/Graphics).

Chao Zhang, Guiji Tang, Ling Xiang, 2008, 2008 Fourth International Conference on Natural Computation.

Yu Huang, Joan Llach, Chao Zhang, 2008, 2008 19th International Conference on Pattern Recognition.

Ming Chen, Chao Zhang, Ming Liang, 2018, International journal of food sciences and nutrition.

Chao Zhang, Wen Chen, Zhigang Ren, 2013, GECCO '13 Companion.

Chao Zhang, Huiyuan Li, Hanfeng Yao, 2019, J. Comput. Appl. Math..

Chao Zhang, Zhi Li, 2018, 2018 14th International Wireless Communications & Mobile Computing Conference (IWCMC).

Yin Xu, Chao Zhang, Dazhi He, 2018, 2018 IEEE/CIC International Conference on Communications in China (ICCC Workshops).

Wayne Luk, Chao Zhang, Yuchun Ma, 2014, 2014 IEEE 32nd International Conference on Computer Design (ICCD).

Wei Tang, Jing Zhou, Chao Zhang, 2016, 2016 International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems (PMAPS).

Chao Zhang, Takuya Akashi, Chao Zhang, 2015, IEICE Trans. Inf. Syst..

Ying Wang, Chao Zhang, Zhiyi Fang, 2006, 2006 10th International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design.

Chao Zhang, Wenyi Zhao, 2006, 2006 International Conference on Image Processing.

Chao Zhang, Takuya Akashi, 2016, IEICE Trans. Inf. Syst..

Chen Wei, Chao Zhang, Zongji Chen, 2013, Science China Information Sciences.

Chao Zhang, Zhiqiang Lin, Weiliang Yin, 2018, QuASoQ@APSEC.

Bangyan Zhou, Xiaopei Wu, Zhao Lv, 2015, 2015 10th International Conference on Information, Communications and Signal Processing (ICICS).

Chao Zhang, Xuan Wu, Saehyung Sohn, 2018, 2018 IEEE International Symposium on Broadband Multimedia Systems and Broadcasting (BMSB).

Chao Zhang, Alexander R. Pico, Dong Xu, 2013, Bioinform..

Tao Chen, Chao Zhang, Chenshu Wu, 2011, 2011 IEEE Eighth International Conference on Mobile Ad-Hoc and Sensor Systems.

Chao Zhang, Naihua Xiu, Meijuan Shang, 2014, J. Optim. Theory Appl..

Chao Zhang, Zengke Zhang, Yiming Zhou, 2006, ISNN.

Jun Wang, Jintao Wang, Chao Zhang, 2017, 2017 13th International Wireless Communications and Mobile Computing Conference (IWCMC).

Chao Zhang, Zebang Shen, Tengfei Zhou, 2016, ArXiv.

Liang Guo, Chao Zhang, 2019, J. Ambient Intell. Humaniz. Comput..

Chao Zhang, Miao Yu, Haibing Guan, 2014, ACM Trans. Archit. Code Optim..

Qiang Chen, Chao Zhang, Qingsheng Shang, 2006, 2006 IEEE International Symposium on Geoscience and Remote Sensing.

Martin Rumpf, Chao Zhang, William A. P. Smith, 2015, 2015 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV).

Chao Zhang, Feng Chen, Shengqiang Zhou, 2011, Applied optics.

Chao Zhang, Yan Deng, Xiangning He, 2005, Fourtieth IAS Annual Meeting. Conference Record of the 2005 Industry Applications Conference, 2005..

Chao Zhang, Jinwu Zhuang, Luhui Liu, 2014, IEEE Transactions on Plasma Science.

S. Moromugi, T. Ishimatsu, Chao Zhang, 2012, 2012 Fifth International Conference on Intelligent Networks and Intelligent Systems.

Chao Zhang, Shaoping Wang, 2011, 2011 6th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications.

Yixin Yin, Chao Zhang, Qing Li, 2010, Third International Workshop on Advanced Computational Intelligence.

Chao Zhang, Dehai Zhu, Chenru Chen, 2016, 2016 Fifth International Conference on Agro-Geoinformatics (Agro-Geoinformatics).

Chao Zhang, Yan Li, Chao Zhang, 2011, 2011 2nd International Conference on Artificial Intelligence, Management Science and Electronic Commerce (AIMSEC).

Chao Zhang, Chao Zhang, Jianguo Wu, 2015, Front. Microbiol..

Chao Zhang, Yang Xiao, 2008, 2008 9th International Conference on Signal Processing.

Chao Zhang, Connie L Miller, Sarah Thompson, 2011 .