Wei Xu

发表

Wei Xu, Jianqiao Zou, 2017, IECON 2017 - 43rd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society.

Yiran Chen, Wei Xu, Tong Zhang, 2010, IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems.

Wei Xu, David Sankoff, Chunfang Zheng, 2007, J. Comput. Biol..

Wei Xu, Xiaoping Chen, Di Xu, 2013, 2013 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME).

Narayanan Vijaykrishnan, Mary Jane Irwin, Wei Xu, 2004, GLSVLSI '04.

Wei Xu, Jianhua Zhang, Chintha Tellambura, 2012, IEEE Communications Letters.

Wei Xu, Xiaohu Wu, Yinlong Xu, 2011, The International Conference on Information Networking 2011 (ICOIN2011).

Tao Huang, Wei Xu, Gang Xu, 2005, Fourth Annual ACIS International Conference on Computer and Information Science (ICIS'05).

Xuelong Li, Wei Xu, Maojun Zhang, 2015, IEEE Transactions on Cybernetics.

Jian Yang, Wei Xu, Jinhui Chen, 2015, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems.

Wei Xu, Yugang Tian, Junlin Zhang, 2018, ISPRS Int. J. Geo Inf..

Wei Xu, Zhiwei Ye, Yuqian Hou, 2017, 2017 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS).

I. V. Ramakrishnan, Wei Xu, V. N. Venkatakrishnan, 2005, WWW '05.

Wei Xu, Hugo Van hamme, Patrick Wambacq, 1999, EUROSPEECH.

Wei Xu, Jiang Wang, Yi Yang, 2016, 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).

Wei Xu, Qian Xu, Qiang Huang, 2011, 2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation.

Yu Liu, Wei Xu, Bin Wang, 2013, J. Electronic Imaging.

Wei Xu, Maojun Zhang, Jing Li, 2016, 2016 3rd International Conference on Systems and Informatics (ICSAI).

Wei Xu, Thomas F. Coleman, 2007, PARCO.

Wei Xu, Wei-ming Lu, Jia-hui Liu, 2019, Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering.

Wei Xu, Jianhua Zhang, Ping Zhang, 2011, IEEE Communications Letters.

Wei Xu, Jianhua Zhang, Ping Zhang, 2012, IEEE Transactions on Vehicular Technology.

Wei Xu, Jianming Zhang, Yangchun Liu, 2015, Comput. Math. Methods Medicine.

Wei Xu, Klaus Mueller, Ziyi Zheng, 2010, IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics.

Wei Xu, Chao Li, Liang Wang, 2014, Appl. Math. Comput..

Wei Xu, Md Rabiul Islam, Md. Rabiul Islam, 2016, 2016 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT).

Wei Xu, Xiaohu Wu, Yinlong Xu, 2011, 2011 6th International ICST Conference on Communications and Networking in China (CHINACOM).

Wei Xu, Yufei Chen, Marek Reformat, 2017, 2017 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP).

Wei Xu, Min Yang, Wei Zhao, 2017, Multimedia Tools and Applications.

Wei Xu, Zhi Liu, Ying Cui, 2018, 2018 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM).

Wei Xu, Jiannong Cao, Jing Li, 2007, J. Netw. Comput. Appl..

Wei Xu, Jianhui Li, Yuanchun Zhou, 2015, 2015 IEEE International Conference on Data Mining Workshop (ICDMW).

Wei Xu, Michael Roe, Dongping Song, 2011, 2011 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management.

Wei Xu, 2008, 2008 10th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision.

Wei Xu, Mingchun Wang, Xiaoshan Zhao, 2008, Appl. Math. Comput..

Wei Xu, Yimin Wei, 2003, Appl. Math. Comput..

Wei Xu, Liang Gao, Wen-Xiu Ma, 2011, Appl. Math. Comput..

Wei Xu, Guoxing Wang, Hang Yuan, 2014, 2014 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS).

Wei Xu, Yi Lei, David G. Dorrell, 2011, IEEE Transactions on Industrial Electronics.

Wei Xu, Hu Li, Tianjia Chen, 2016, 2016 IEEE Conference on Computer Communications Workshops (INFOCOM WKSHPS).

Xia Wang, Wei Xu, Yanxin Zhu, 2017, MedInfo.

Wei Xu, Marvin J. Dainoff, Leonard S. Mark, 1999, Int. J. Hum. Comput. Interact..

Wei Xu, Chunqi Shi, Runxi Zhang, 2015, 2015 IEEE 11th International Conference on ASIC (ASICON).

Wei Xu, Fu Zhang, Haowei Gu, 2019, 2019 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS).

Wei Xu, Ting Zhu, Sheng Xiao, 2019, ACM Trans. Sens. Networks.

Wei Xu, Shaohua Liu, Jun Wei, 2003, Proceedings 27th Annual International Computer Software and Applications Conference. COMPAC 2003.

Wei Xu, Yaming Wang, Yanfei Liu, 2010, 2010 Seventh International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery.

Wei Xu, Kaixue Ma, Kiat Seng Yeo, 2018 .

Wei Xu, Yan Qiao, Zhicong Ren, 2019, Appl. Math. Comput..

Yu Liu, Wei Xu, Bin Wang, 2013, 2013 IEEE International Conference on Multimedia and Expo Workshops (ICMEW).

Wei Xu, Yangquan Chen, Yong-Ge Yang, 2018, Int. J. Bifurc. Chaos.

Wei Xu, Xiaomin Chen, Xiaoning Fu, 2012, 2012 9th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery.

Wei Xu, Yuan Cao, Yinghong Wen, 2015, IEICE Trans. Commun..

Wei Xu, Weidong Yu, Fan Feng, 2012, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing.

Wei Xu, Sanzheng Qiao, 2008, SIAM J. Matrix Anal. Appl..

Wei Xu, Bo Sun, Sungsoo Ha, 2017, 2017 IEEE Conference on Visual Analytics Science and Technology (VAST).

Wei Xu, Wanfang Zhao, Huifang Wang, 2016, 2016 IEEE/PES Transmission and Distribution Conference and Exposition (T&D).

Wei Xu, Yunkai Deng, Pingping Huang, 2011, IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters.

Wei Xu, Ashok K. Goel, 1991, [1991] Proceedings. First Great Lakes Symposium on VLSI.

Wei Xu, Ching-Cheng Lee, 2001, 25th Annual International Computer Software and Applications Conference. COMPSAC 2001.

Wei Xu, Mihoko Okada, 2007, Journal of Medical Systems.

Wei Xu, Steven Warburton, S. A. Akhtar, 2013, 2013 IEEE International Symposium on Multimedia.

Wei Xu, Ming Chen, Caihua Zhang, 2009, IEEE Signal Processing Letters.

Wei Xu, Anup Basu, Irene Cheng, 2015, IEEE Transactions on Image Processing.

Wei Xu, Shigang Wang, Lin He, 2005, 2005 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics - ROBIO.

Wei Xu, Zhi Huang, Heqin Cheng, 2016, 2016 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS).

Wei Xu, Xiaole Yue, Ying Zhang, 2011, Int. J. Bifurc. Chaos.

Wei Xu, Shixin Cheng, Fang Wang, 2007, 2007 IEEE 18th International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications.

Wei Xu, Dan Xu, Zhenmin Tang, 2013, KSII Trans. Internet Inf. Syst..

Wei Xu, Thomas F. Coleman, T. Coleman, 2016, Software, environments, and tools.

Wei Xu, Ming Chen, Jiangzhou Wang, 2015, IEEE Wireless Communications Letters.

Wei Xu, Xin Guan, Yaodong Tao, 2018, 2018 International Conference On Cyber Situational Awareness, Data Analytics And Assessment (Cyber SA).

Frede Blaabjerg, Wei Xu, Fei Xiong, 2017, IECON 2017 - 43rd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society.

Wei Xu, Yang Yu, Hongmei Yu, 2010, 2010 Seventh International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery.

Wei Xu, Lei Liu, Hong Chen, 2006, 20th International Conference on Advanced Information Networking and Applications - Volume 1 (AINA'06).

Wei Xu, Guojin Wang, 1991, CVGIP Graph. Model. Image Process..

Yi Liu, Wei Xu, Jianhua Zhang, 2010, Journal of Zhejiang University SCIENCE C.

Wei Xu, Jie Yang, Chen Gong, 2015, 2015 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP).

Wei Xu, Yi Zhang, Nasir Uddin Ahmed, 2017, 2017 IEEE International Joint Conference on Biometrics (IJCB).

Kexue Zhang, Xinzhi Liu, Wei Xu, 2015, J. Frankl. Inst..

Wei Xu, Alex Rudnicky, 2000, INTERSPEECH.

Wei Xu, Klaus Mueller, Shenghui Cheng, 2019, IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics.

Wei Xu, Subhash C. Ayirala, Dandina N. Rao, 2005, 2005 International Conference on MEMS,NANO and Smart Systems.

Wei Xu, Don Fussell, 1998, SIGGRAPH '98.

Wei Xu, Yimin Wei, Sanzheng Qiao, 2008, CSC.

Lei Guo, Wei Xu, Yunkai Deng, 2014, IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing.

Wei Xu, Beihong Jin, Jun Wei, 2005, 12th Asia-Pacific Software Engineering Conference (APSEC'05).

Hong Liu, Wei Xu, Wenjun Yang, 2016, NOMS 2016 - 2016 IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium.

Yu Liu, Wei Xu, Maojun Zhang, 2013, 2013 IEEE International Conference on Multimedia and Expo Workshops (ICMEW).

Yu Liu, Wei Xu, Maojun Zhang, 2016, ICPRAM.

Wei Xu, Hai Yang, Deren Han, 2009, 2009 International Joint Conference on Computational Sciences and Optimization.

Yiran Chen, Wei Xu, Tong Zhang, 2008, 2008 IEEE International Symposium on Circuits and Systems.

Wei Xu, Ling Lu, Sanzheng Qiao, 2014, Numerical Algorithms.

Wei Xu, David J. Hamilton, William A. Sandham, 1998, IEEE Trans. Signal Process..

Wei Xu, Archana Ganapathi, Adam J. Oliner, 2012, CACM.

Wei Xu, Runyu Chen, Minghao Liu, 2018, Decis. Support Syst..

Wei Xu, Yunhong Zhang, Xianyong Xiao, 2012, 2012 IEEE International Symposium on Industrial Electronics.

Wei Xu, Xiaojing Huang, Hanfei Yan, 2018, 2018 New York Scientific Data Summit (NYSDS).

Wei Xu, Jiannong Cao, Jing Li, 2005, Proceedings Autonomous Decentralized Systems, 2005. ISADS 2005..

Wei Xu, Yu Hou, Ying Ning, 2016, 2016 International Conference on Logistics, Informatics and Service Sciences (LISS).

Wei Xu, Fangfang Zhang, Sencun Zhu, 2010, ACSAC '10.

Wei Xu, Sencun Zhu, Heng Xu, 2010, ACNS.

Wei Xu, Daniel C. DuVarney, R. Sekar, 2004, SIGSOFT '04/FSE-12.

Wei Xu, Stuart N. Baker, 2016, Front. Comput. Neurosci..

Wei Xu, Ying Zhang, Liang Wang, 2011, 2011 Eighth International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (FSKD).

Wei Xu, Hai Yang, Deren Han, 2010, Math. Methods Oper. Res..

Chase Qishi Wu, Li Li, Wei Xu, 2015, IEEE Transactions on Cloud Computing.

Jun Kong, Wei Xu, Klaus Mueller, 2016, DMAH@VLDB.

Wei Xu, Xiaoyun Zhu, Sharad Singhal, 2006, 2006 IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium NOMS 2006.

Liang Chen, Wei Xu, Hengliang Xiang, 2017, 2017 IEEE 12th International Conference on ASIC (ASICON).

Wei Xu, Hung-Yu Lin, Yi-Chieh Chen, 2017, Advanced Lithography.

Wei Xu, Ramakant Nevatia, Zhenheng Yang, 2020, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence.

Wei Xu, Wei Liu, Jie Yang, 2018, Neurocomputing.

Wei Xu, Qing Wang, Liang Zhang, 2010, 2010 IEEE International Conference on Web Services.

Wei Xu, Zhifeng Liu, Lihua Li, 2017, Int. J. Secur. Networks.

Wei Xu, Yang Yi, Jiansheng Wu, 2011, Expert Syst. Appl..

Wei Xu, Klaus Mueller, Kerstin Kleese van Dam, 2018, Vis. Informatics.

Wei Xu, Yingying Dong, Jihua Wang, 2014, 2014 IEEE Geoscience and Remote Sensing Symposium.

Wei Xu, Feng Shu, Ming Zhang, 2015, 2015 International Conference on Wireless Communications & Signal Processing (WCSP).

Wei Xu, Jibin Li, Jianwei Shen, 2005, Appl. Math. Comput..

Jian Li, Wei Xu, Bin Zhang, 2015, IECON 2015 - 41st Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society.

Wei Xu, Tong Zhang, 2010, 2010 11th International Symposium on Quality Electronic Design (ISQED).

Wei Xu, Gang Liu, Thomas F. Coleman, 2012, Comput. Optim. Appl..

Wei Xu, Yi Liu, Jianping Gao, 2017, IECON 2017 - 43rd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society.

Changyuan Yu, Wei Xu, Ying Shen, 2018, 2018 27th Wireless and Optical Communication Conference (WOCC).

Wei Xu, Yu Cao, Saurabh Sinha, 2009, 2009 IEEE International Conference on Computer Design.

Wei Xu, Di Liu, Min Li, 2011, 2011 Eighth International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (FSKD).

Wei Xu, Jie Zhou, Xuguang Wang, 2018, AAAI Workshops.

Wei Xu, Xingming Li, 2007, Eighth ACIS International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking, and Parallel/Distributed Computing (SNPD 2007).

Lajos Hanzo, Wei Xu, Kezhi Wang, 2020, IEEE Transactions on Wireless Communications.

Wei Xu, Qi Zhao, Yi Liu, 2017, IECON 2017 - 43rd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society.

Wei Xu, Marvin J. Dainoff, 1997, HCI.

Wei Xu, Wang Chen, Maojun Zhang, 2008, 2008 International Conference on Cyberworlds.

Wei Xu, Wendong Yang, Songqing Wang, 2015, 2015 International Conference on Wireless Communications & Signal Processing (WCSP).

Wei Xu, Jianwen Su, Yutian Sun, 2012, ICSOC.

Wei Xu, Dacheng Yang, Yongyu Chang, 2013, 2013 IEEE 77th Vehicular Technology Conference (VTC Spring).

Wei Xu, Xiaomin Chen, Xiaoning Fu, 2012, 2012 9th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery.

Wei Xu, Maojun Zhang, Hu Xu, 2013, 2013 IEEE International Conference on Multimedia and Expo Workshops (ICMEW).

Wei Xu, Qing Ling, Gang Wu, 2018, 2018 52nd Asilomar Conference on Signals, Systems, and Computers.

Wei Xu, Klaus Mueller, Fang Xu, 2010, Comput. Methods Programs Biomed..

Wei Xu, Yanfei Jin, Jianwei Shen, 2005, Appl. Math. Comput..

Tao Huang, Wei Xu, Gang Xu, 2005, The 4th International Symposium on Parallel and Distributed Computing (ISPDC'05).

Narayanan Vijaykrishnan, Mary Jane Irwin, Wei Xu, 2005, 18th International Conference on VLSI Design held jointly with 4th International Conference on Embedded Systems Design.

Wei Xu, Michael R. M. Jenkin, Yves Lespérance, 2006, Fourth IEEE International Conference on Computer Vision Systems (ICVS'06).

Wei Xu, Yanhui Chen, Shenghu Zhou, 2010, 2010 IEEE 7th International Conference on E-Business Engineering.

Xia Wang, Wei Xu, Yanxin Zhu, 2017, MedInfo.

Wei Xu, Liang Gao, Jianwei Shen, 2007, Appl. Math. Comput..

Wei Xu, Ting Zhu, Mengjun Xie, 2014, International Green Computing Conference.

Wei Xu, Kraig Finstad, Shibani Kapoor, 2009, INTR.

I. V. Ramakrishnan, Wei Xu, V. N. Venkatakrishnan, 2006, 2006 IEEE International Conference on Web Services (ICWS'06).

Wei Xu, Yang Yi, 2011, IEEE Signal Processing Letters.

Wei Xu, Xiangping Meng, Yulan Zhao, 2009, 2009 Eighth IEEE International Conference on Dependable, Autonomic and Secure Computing.

Song Guo, Wei Xu, Min Lin, 2017, 2017 IEEE 86th Vehicular Technology Conference (VTC-Fall).

Tao Huang, Wei Xu, Gang Xu, 2005, Ninth IEEE International EDOC Enterprise Computing Conference (EDOC'05).

Wei Xu, Klaus Mueller, Cong Xie, 2019, ACM Trans. Intell. Syst. Technol..

Wei Xu, 2018, 2018 IEEE/ACM 13th International Workshop on Automation of Software Test (AST).

Wei Xu, Xin Song, Zhihua Cai, 2014, ADMA.

Wei Xu, Konrad Engel, Jianguo Qian, 2009, Discret. Appl. Math..

Yiran Chen, Wei Xu, Xiaobin Wang, 2011, IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems.

Wei Xu, Jie Yang, Xiaolin Huang, 2017, 2017 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP).

Wei Xu, Ping Guo, 2016, BIC-TA.

Wei Xu, Yongzheng Jia, Xiaolan Bai, 2017, DASFAA Workshops.

Wei Xu, Tingting Zheng, Ziang Li, 2011, 2011 IEEE 8th International Conference on e-Business Engineering.

Wei Xu, Lifei Zhang, Guosai Wang, 2017, 2017 47th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks (DSN).

Wei Xu, Li Cai, Wen-Xian Xie, 2008, Appl. Math. Comput..

Wei Xu, Lin Liu, Zhibo Wang, 2018, J. Electron. Commer. Organ..

Wei Xu, Ian G. Cumming, 1999, IEEE Trans. Geosci. Remote. Sens..

Wei Xu, Jane Mulligan, Jaeheon Jeong, 2009, ISVC.

Wei Xu, Yongchan Ban, Jason Sweis, 2014, Advanced Lithography.

Wei Zhang, Limin Xiao, Wei Xu, 2011, J. Networks.

Zhen Wang, Jiankun Hu, Wei Xu, 2016, ACISP.

Wei Xu, Yong Lian, Guoxing Wang, 2017, 2017 IEEE 12th International Conference on ASIC (ASICON).

Wei Xu, Yibo Wang, Xuyan Pan, 2018, EM-GIS@SIGSPATIAL.

Wei Xu, Yi Liu, Jianping Gao, 2017, IECON 2017 - 43rd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society.

Wei Xu, Yongzheng Jia, Zhengyang Song, 2018, APWeb/WAIM Workshops.

Wei Xu, Tianjia Chen, Qingtang Xia, 2016, 2016 IEEE International Conference on Computer and Information Technology (CIT).

Wei Xu, Fan Feng, Yue Liu, 2012, IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters.

Wei Xu, Yunkai Deng, Pingping Huang, 2014, IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing.

Wei Xu, Guosheng Kang, Liang Zhang, 2016, Int. J. High Perform. Comput. Netw..

Wei Xu, Yang Zhang, Fangzhou Xu, 2017, 2017 IEEE/ACM 39th International Conference on Software Engineering: Software Engineering Education and Training Track (ICSE-SEET).

Wei Xu, Thomas F. Coleman, T. Coleman, 2008, SIAM J. Sci. Comput..

Wei Xu, Ion Boldea, Marcello Pucci, 2018, IEEE Trans. Ind. Electron..

Wei Xu, Meiyun Zuo, Daoyuan Sun, 2012, PACIS.

Wei Xu, Yong Xiao, Bin Li, 2019, Int. J. Model. Identif. Control..

Wei Xu, Jie Zhou, Xingyi Cheng, 2018, 2018 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN).

Wei Xu, Atul Nautiyal, François Pitié, 2019, 2019 Eleventh International Conference on Quality of Multimedia Experience (QoMEX).

Qing Zhu, Wei Xu, Jin Wang, 2017, 2017 IEEE Visual Communications and Image Processing (VCIP).

Wei Xu, Daniel C. DuVarney, V. N. Venkatakrishnan, 2006, ICICS.

Mohamed-Slim Alouini, Wei Xu, Kezhi Wang, 2019, IEEE Wireless Communications Letters.

Wei Xu, Ting Zhu, Chenxi Guo, 2015, 2015 IEEE Conference on Computer Communications (INFOCOM).

Xianzhong Tian, Wei Xu, Jian Pan, 2010, 2010 Asia-Pacific Conference on Wearable Computing Systems.

Wei Xu, Yi-Zhang Chen, Zhi-Chao Shen, 2004, Scientometrics.

Wei Xu, Jianwen Su, Jian Yang, 2012, OTM Workshops.

Wei Xu, Huiming Wang, Qinye Yin, 2011, IEEE Transactions on Wireless Communications.

Wei Xu, He Yan, Wenqing Cheng, 2012, 2012 18th Asia-Pacific Conference on Communications (APCC).

Wei Xu, Hou-Kuan Huang, 2006, First International Conference on Innovative Computing, Information and Control - Volume I (ICICIC'06).

Wei Xu, Karl Staenz, John Zhang, 2018, J. Geogr. Syst..

Lei Guo, Wei Xu, Yunkai Deng, 2014, IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters.

Wei Xu, Donald S. Fussell, Karen Lu, 2002, Int. J. Found. Comput. Sci..

Yiran Chen, Wei Xu, Xiaobin Wang, 2010, 2010 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE 2010).

Wei Xu, Yang Peng, 2018, 2018 IEEE 29th Annual International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC).

Wei Xu, Michael K. Ng, Yimin Wei, 2007, Appl. Math. Lett..

Wei Xu, Kai Yu, Zhiheng Huang, 2015, ArXiv.

Amine Bermak, Wei Xu, Yi-Kuen Lee, 2018, 2018 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS).

Wei Xu, Zhiwei Ye, Yuqian Hou, 2017, 2017 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS).

Ruigang Yang, Wei Xu, Peng Wang, 2018, 2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition.

Wei Xu, Lingbo Zhang, Xingsheng Gu, 2010, 2010 IEEE Fifth International Conference on Bio-Inspired Computing: Theories and Applications (BIC-TA).

Wei Xu, Wenjie Lu, Chunxia Zhao, 2015, Int. J. Mach. Learn. Cybern..

Wei Xu, Fangfang Zhang, Sencun Zhu, 2013, 2013 IEEE 24th International Symposium on Software Reliability Engineering (ISSRE).

Wei Xu, Zhong Ji, Xuemeng Yang, 2013, ICIMCS '13.

Wei Xu, Huabing Jia, 2010, Appl. Math. Comput..

Wei Xu, Wei Xie, Ralph Kennel, 2015, IEEE Transactions on Industrial Electronics.

Wei Xu, Alex Rudnicky, W. Xu, 2000, INTERSPEECH.

Wei Xu, Jane Mulligan, 2009, 2009 Workshop on Applications of Computer Vision (WACV).

Wei Xu, Klaus Mueller, Wen Zhong, 2016, ArXiv.

Wei Xu, Klaus Mueller, Kerstin Kleese van Dam, 2018, VISIGRAPP.

Zhimin Zhang, Wei Xu, Zhen Xu, 2017, IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing.

Wei Xu, Haichao Zhang, Haonan Yu, 2017, ArXiv.

Wei Xu, Min Wang, Lu Xu, 2008, 2008 International Conference on Networking, Architecture, and Storage.

Wei Xu, Yunkai Deng, Pingping Huang, 2014, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing.

Wei Xu, Yunkai Deng, Pingping Huang, 2011, EURASIP J. Adv. Signal Process..

Wei Xu, Scott McCloskey, 2011, 2011 IEEE Workshop on Applications of Computer Vision (WACV).

Wei Xu, Jing Li, Yu Liu, 2004, Proceedings of the 28th Annual International Computer Software and Applications Conference, 2004. COMPSAC 2004..

Wei Xu, Fangfang Zhang, Sencun Zhu, 2012, 2012 7th International Conference on Malicious and Unwanted Software.

Raymond Y. K. Lau, Wei Xu, Qian Li, 2018, Ann. Oper. Res..

Wei Xu, Wei Dong, Zhijiang Du, 2019, Sensors.

Wei Xu, Dan Xu, Zhenmin Tang, 2014, IEICE Trans. Inf. Syst..

Wei Xu, Bingbing Song, Shu-Chuan Chu, 2014, ECC.

Wei Xu, Wei Liu, Yu Jin, 2019, Neurocomputing.

Ying Zhang, Wei Xu, Gang Wu, 2011, Data Mining and Knowledge Discovery.

Wei Xu, Fan Wu, Xiaoming Liu, 2001, 2001 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics. e-Systems and e-Man for Cybernetics in Cyberspace (Cat.No.01CH37236).

Wei Xu, Ramakant Nevatia, Zhenheng Yang, 2018, 2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition.

Wei Xu, Andrew Chi-Chih Yao, Fan Long, 2018, ArXiv.

Wei Xu, Yang Yu, Chengbo Yu, 2011, 2011 4th International Conference on Biomedical Engineering and Informatics (BMEI).

Nanning Zheng, Wei Xu, Tong Zhang, 2013, IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems.

Wei Xu, Jane Mulligan, 2008, 2008 19th International Conference on Pattern Recognition.

Wei Xu, Michael R. M. Jenkin, Yves Lespérance, 2006, 2006 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR'06).

Wei Xu, Jie Gao, Xin Jin, 2016, SIGCOMM.

Wei Xu, Jianwen Su, Jian Yang, 2011, OTM Conferences.

Nanning Zheng, Wei Xu, Tong Zhang, 2012, IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems.

Wei Xu, Liang Wang, Xianming Liu, 2015, 2015 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV).

Wei Xu, Jing Zhao, Ying Lu, 2016, 2016 IEEE First International Conference on Data Science in Cyberspace (DSC).

Wei Xu, Ting Zhu, Ping Yi, 2014, J. Electr. Comput. Eng..

Wei Xu, Min Yang, Wei Zhao, 2017, CIKM.

Jun Li, Wei Xu, Zhi Liu, 2017, 2017 International Conference on Computing, Networking and Communications (ICNC).

Wei Xu, Fangfang Zhang, Sencun Zhu, 2013, CODASPY '13.

Yiran Chen, Wei Xu, Xiaobin Wang, 2010, 2010 ACM/IEEE International Symposium on Low-Power Electronics and Design (ISLPED).

Wei Xu, Jennifer K. Barton, David L. Mathine, 2008, IEEE Transactions on Biomedical Engineering.

Wei Xu, Wen-Xiu Zhang, Ping Xu, 2007, RSKT.

Jian Yang, Wei Xu, Wei Luo, 2015, IEEE Signal Processing Letters.

Wei Xu, Qiang Huang, Zhangguo Yu, 2007, 2007 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO).

Wei Xu, Guobao Wang, Shigang Wang, 2003, J. Intell. Robotic Syst..

Wei Xu, Timo Balz, Feng Hong, 2016, IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters.

Wei Xu, Xue Liu, Yongzheng Jia, 2017, 2017 IEEE 37th International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS).

Wei Xu, Ling Huang, Michael I. Jordan, 2010, SLAML.

Wei Li, Wei Xu, 2015, 2015 IEEE 11th International Conference on ASIC (ASICON).

Wei Xu, Ming Chen, Jiangzhou Wang, 2015, IEEE Transactions on Wireless Communications.

Wei Xu, Jun Zhou, Zhenmin Tang, 2013, 2013 IEEE International Conference on Image Processing.

Wei Xu, Jian Sheng Feng, Fei Fei Feng, 2013 .

Wei Xu, Yan Wu, Lu Liu, 2016, 2016 12th International Conference on Semantics, Knowledge and Grids (SKG).

Wei Xu, Liang Zhao, Yang Wang, 2017, ArXiv.

Shingo Mabu, Kotaro Hirasawa, Wei Xu, 2012, 2012 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Wei Xu, Bin Zhao, Genlin Ji, 2015, 2015 Third International Conference on Advanced Cloud and Big Data.

Wei Xu, Hongyang Chao, Shengyong Ding, 2016, ArXiv.

Wei Xu, Jun Zhu, Vijay K. Bhargava, 2014, 2014 IEEE/CIC International Conference on Communications in China (ICCC).

Wei Xu, Yunkai Deng, Pingping Huang, 2013, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing.

Zhimin Zhang, Wei Xu, Heng Zhang, 2017, 2017 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS).

Wei Xu, Yuan Xiao, Jiaqian Wang, 2013, 2013 Sixth International Conference on Business Intelligence and Financial Engineering.

Wei Xu, Bo Jiang, Wenqing Cheng, 2019, ACM TUR-C.

Wei Xu, R. Sekar, Sandeep Bhatkar, 2006, USENIX Security Symposium.

Wei Xu, Jane Mulligan, 2013, Multimedia Systems.

Xin Liu, Wei Xu, Ling Huang, 2018, 2018 IEEE Pacific Visualization Symposium (PacificVis).

Wei Xu, Atul Nautiyal, François Pitié, 2019, 2019 16th International Conference on Machine Vision Applications (MVA).

Wei Xu, Yunfei Chen, Bing Xu, 2017, 2017 IEEE 12th International Conference on Nano/Micro Engineered and Molecular Systems (NEMS).

Wei Xu, Mingsong Chen, Jianhua Zhao, 2009, Comput. J..

Wei Xu, Jing Li, Maojun Zhang, 2016, 2016 3rd International Conference on Systems and Informatics (ICSAI).

Wei Xu, Jianpeng Ma, Zhe Yang, 2019, 2019 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV).

Wei Xu, Yi Yang, Sixin Wang, 2018, Int. J. Distributed Sens. Networks.

Wei Xu, Atul Nautiyal, François Pitié, 2019, 2019 IEEE International Conference on Multimedia & Expo Workshops (ICMEW).

Wei Xu, Marvin J. Dainoff, Leonard S. Mark, 1995, Int. J. Hum. Comput. Interact..

Wei Xu, Min Wang, Gang Hu, 2013, 2013 Ninth International Conference on Natural Computation (ICNC).

Wei Xu, Weijie Qian, Lanfeng Zhou, 2017, 2017 International Conference on Security, Pattern Analysis, and Cybernetics (SPAC).

Wei Xu, Wei Liu, Jie Yang, 2018, Signal Process. Image Commun..

Wei Xu, Hui Chen, Min Zhang, 2013, IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems.

Wei Xu, Bo Sun, Aleksandr Fritz, 2018, 2018 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces (VR).

Wei Xu, Qiang Guo, Changhong Wang, 2009, 2009 International Joint Conference on Computational Sciences and Optimization.

Wei Xu, Jian Guo, Changcheng Zhou, 2009, Int. J. Model. Identif. Control..

Raymond Y. K. Lau, Wei Xu, Likuan Zhang, 2014, Decis. Support Syst..

Wei Xu, Ting Zhu, Sheng Xiao, 2015, 2015 IEEE 23rd International Conference on Network Protocols (ICNP).

Wei Xu, Wen Zhang, Shouyang Wang, 2007, International Conference on Computational Science.

Jie Li, Wei Xu, Chunxia Zhao, 2016, 2016 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO).

Wei Xu, Jianhua Zhang, Yun Jiang, 2012, 2012 IEEE 75th Vehicular Technology Conference (VTC Spring).

Yi Liu, Wei Xu, Jianhua Zhang, 2010, IEEE Signal Process. Lett..

Wei Xu, Wen-Xiu Zhang, Shi-Qing Fan, 2006, Fuzzy Sets Syst..

Wei Xu, Didier Massonnet, 1997, IEEE Trans. Geosci. Remote. Sens..

Wei Xu, Pingping Huang, Shenyang Li, 2014, IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters.

Wei Xu, Hua-pu Lu, Qian Zhou, 2007, Third International Conference on Natural Computation (ICNC 2007).

Wei Xu, Boli Xiong, Gangyao Kuang, 2016, 2016 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS).

Wei Xu, Yang Zhang, Bin Yu, 2016, 2016 IEEE/ACM 2nd International Workshop on Big Data Software Engineering (BIGDSE).

Tao Zhang, Wei Xu, Weiguo Zhang, 2018, Knowl. Based Syst..

Wei Xu, Jun Guo, Bo Chen, 2006, TREC.

Hong Liu, Wei Xu, Xiaojing Wang, 2016, IEEE Transactions on Network and Service Management.

Wei Xu, Zhi Xiao, Xin Dang, 2014, Knowl. Based Syst..

Wei Xu, Jane Mulligan, 2010, 2010 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition.

Wei Xu, Shigang Wang, Chenglong Tang, 2010, Data Knowl. Eng..

Wei Xu, Yi-Dong Shen, Bai Su, 2009, ISNN.

Zhiyong Wang, Wei Xu, Cheng Wu, 2013, MedInfo.

Wei Xu, Quanquan Zhi, 2016, IEEE INFOCOM 2016 - The 35th Annual IEEE International Conference on Computer Communications.

Wei Xu, Qian Chen, Yunkai Deng, 2014, IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems.

Wei Xu, Wei Shi, Marcelline R. Harris, 2016, CRI.

Wei Xu, Qing Chen, Ziang Li, 2012, 2012 45th Hawaii International Conference on System Sciences.

Wei Xu, Atul Nautiyal, François Pitié, 2018, AICS.