Aggelos Kiayias

发表

Aggelos Kiayias, Matthias Fitzi, Peter Gaži, 2020, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Kazue Sako, 2010, Financial Cryptography Workshops.

Aggelos Kiayias, Riivo Talviste, Nikolaos Alexopoulos, 2017, USENIX Security Symposium.

Aggelos Kiayias, Stavros Papadopoulos, Dimitris Papadias, 2012, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering.

Aggelos Kiayias, Sotiris Kentros, 2012, ICDCN.

Aggelos Kiayias, Alexander Russell, Laurent D. Michel, 2013, SAC '13.

Aggelos Kiayias, Moti Yung, 2002, Digital Rights Management Workshop.

Aggelos Kiayias, Moti Yung, Tal Malkin, 2006, Lecture Notes in Computer Science.

Serdar Pehlivanoglu, Aggelos Kiayias, 2009 .

Aggelos Kiayias, Athanasios Bamis, Bing Wang, 2016, 2016 IEEE 12th International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (WiMob).

Angelos D. Keromytis, Aggelos Kiayias, George Argyros, 2016, 2016 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP).

Aggelos Kiayias, Hong-Sheng Zhou, Vassilis Zikas, 2016, EUROCRYPT.

Aggelos Kiayias, Giorgos Panagiotakos, A. Kiayias, 2017, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Peter Gazi, Dionysis Zindros, 2019, 2019 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP).

Aggelos Kiayias, Alexander Russell, Narasimha Shashidhar, 2012, Information Hiding.

Aggelos Kiayias, Alexander Russell, Narasimha Shashidhar, 2009, SAC '09.

Joan Feigenbaum, Aggelos Kiayias, Moti Yung, 2004, CCS 2004.

Aggelos Kiayias, Moti Yung, Bülent Yener, 2009, Financial Cryptography.

Aggelos Kiayias, Moti Yung, David S. Johnson, 2015 .

Aggelos Kiayias, Hong-Sheng Zhou, 2009, Public Key Cryptography.

Aggelos Kiayias, Moti Yung, 2005, IEEE Information Theory Workshop on Theory and Practice in Information-Theoretic Security, 2005..

Aggelos Kiayias, Bingsheng Zhang, Thomas Zacharias, 2015, CCS.

Aggelos Kiayias, Dionysis Zindros, Kostis Karantias, 2020, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Roger Wattenhofer, Georgia Avarikioti, 2018, ArXiv.

Aggelos Kiayias, Alexander Russell, Narasimha Shashidhar, 2006 .

Aggelos Kiayias, Bülent Yener, Babak Azimi-Sadjadi, 2007, CCS '07.

Aggelos Kiayias, Moti Yung, 2005, EUROCRYPT.

Aggelos Kiayias, Yiannis Tsiounis, A. Karygiannis, 2005, First International Conference on Security and Privacy for Emerging Areas in Communications Networks (SECURECOMM'05).

Aggelos Kiayias, Bingsheng Zhang, Thomas Zacharias, 2015, EUROCRYPT.

Aggelos Kiayias, Moti Yung, 2006, Financial Cryptography.

Aggelos Kiayias, Alexander Russell, Laurent D. Michel, 2012, SAC '12.

Aggelos Kiayias, Andrianna Polydouri, Dionysis Zindros, 2020, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Moti Yung, Daniel Bleichenbacher, 2003, ICALP.

Aggelos Kiayias, Hugo Krawczyk, Stanislaw Jarecki, 2017, ACNS.

Aggelos Kiayias, Alexander Russell, Narasimha Shashidhar, 2012, Journal of Cryptology.

Aggelos Kiayias, Markulf Kohlweiss, Christian Badertscher, 2020, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Moti Yung, Ahmad Reza-Sadeghi, 2007, CCS 2007.

Aggelos Kiayias, Juan A. Garay, Hong-Sheng Zhou, 2010, 2010 23rd IEEE Computer Security Foundations Symposium.

Aggelos Kiayias, Bingsheng Zhang, Thomas Zacharias, 2015, ASIACRYPT.

Aggelos Kiayias, Hong-Sheng Zhou, 2009, IET Inf. Secur..

Aggelos Kiayias, Tal Malkin, Seung Geol Choi, 2010, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Moti Yung, 2001, CRYPTO.

Aggelos Kiayias, Alexander Russell, Narasimha Shashidhar, 2007, Twenty-Third Annual Computer Security Applications Conference (ACSAC 2007).

Aggelos Kiayias, Hong-Sheng Zhou, 2007, Financial Cryptography.

Aggelos Kiayias, Bingsheng Zhang, Thomas Zacharias, 2015, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Juan A. Garay, Giorgos Panagiotakos, 2020, CT-RSA.

Aggelos Kiayias, David Walluck, Michael Korman, 2006, 2006 22nd Annual Computer Security Applications Conference (ACSAC'06).

Aggelos Kiayias, Giuseppe Ateniese, Bernardo Magri, 2018, ProvSec.

Aggelos Kiayias, Alex Delis, Mema Roussopoulos, 2016, 2016 IEEE 36th International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS).

Aggelos Kiayias, Juan A. Garay, Giorgos Panagiotakos, 2019, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Moti Yung, Hong-Sheng Zhou, 2009, ICALP.

Aggelos Kiayias, Alex Delis, Mema Roussopoulos, 2019, Comput. Secur..

Aggelos Kiayias, Dan Boneh, Hart William Montgomery, 2010, DRM '10.

Aggelos Kiayias, Qiang Tang, Murat Osmanoglu, 2015, ISC.

Aggelos Kiayias, Tamas K. Lengyel, Sebastian Vogl, 2014, ACSAC.

Aggelos Kiayias, Juan A. Garay, Vassilis Zikas, 2019, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Alexander Russell, Yona Raekow, 2005, Information Hiding.

Aggelos Kiayias, Moti Yung, 2001, Selected Areas in Cryptography.

Aggelos Kiayias, Alexander Russell, Christian Badertscher, 2020, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Dionysis Zindros, Kostis Karantias, 2019, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Bülent Yener, Matthew Edman, 2011, EUROSEC '11.

Aggelos Kiayias, Nikos Leonardos, Juan A. Garay, 2016, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Moti Yung, 2002, Lecture Notes in Computer Science.

Aggelos Kiayias, Alexander Russell, Peter Gazi, 2018, 2018 Crypto Valley Conference on Blockchain Technology (CVCBT).

Aggelos Kiayias, Chadi Kari, Sotiris Kentros, 2012, DISC.

Aggelos Kiayias, Myrto Arapinis, Andriana Gkaniatsou, 2017, ISC.

Aggelos Kiayias, Alexander Russell, Christian Badertscher, 2019, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Serdar Pehlivanoglu, Aggelos Kiayias, Ali Aydin Selçuk, 2012, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Moti Yung, 2003, EUROCRYPT.

Aggelos Kiayias, Bingsheng Zhang, Thomas Zacharias, 2017, Inf. Comput. Secur..

Aggelos Kiayias, Moti Yung, 2008, IEEE Transactions on Information Theory.

Aggelos Kiayias, Nikos Leonardos, Dionysis Zindros, 2019, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Yevgeniy Dodis, Victor Shoup, 2004, EUROCRYPT.

Aggelos Kiayias, Alexander Russell, Narasimha Shashidhar, 2009, ArXiv.

Aggelos Kiayias, Bingsheng Zhang, Thomas Zacharias, 2017, IEEE Security & Privacy.

Aggelos Kiayias, Nikos Leonardos, Helger Lipmaa, 2014, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Feng-Hao Liu, Yiannis Tselekounis, 2018, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Giuseppe Ateniese, Bernardo Magri, 2016, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Serdar Pehlivanoglu, Aggelos Kiayias, 2009, ACNS.

Aggelos Kiayias, Moti Yung, 2006, Int. J. Secur. Networks.

Aggelos Kiayias, Moti Yung, Yevgeniy Dodis, 2003, PODC '03.

Aggelos Kiayias, Alexander Russell, Roman Oliynykov, 2017, CRYPTO.

Aggelos Kiayias, Maria Gouseti, Konstantinos Chronopoulos, 2013, CANS.

Aggelos Kiayias, Alexander Russell, Nicolas C. Nicolaou, 2009, EVT/WOTE.

Aggelos Kiayias, Alexander Russell, 2018, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Nicolas C. Nicolaou, Alexander A. Shvartsman, 2009, SPAA '09.

Aggelos Kiayias, Bülent Yener, Matthew Edman, 2016, IEEE Transactions on Information Forensics and Security.

Aggelos Kiayias, Moti Yung, A. Kiayias, 2002, Public Key Cryptography.

Aggelos Kiayias, Juan A. Garay, Petros Wallden, 2019, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Markulf Kohlweiss, Thomas Kerber, 2020, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Serdar Pehlivanoglu, Aggelos Kiayias, 2010 .

Aggelos Kiayias, Juan A. Garay, Hong-Sheng Zhou, 2009 .

Aggelos Kiayias, Stavros Papadopoulos, Dimitris Papadias, 2011, 2011 IEEE 27th International Conference on Data Engineering.

Shouhuai Xu, Aggelos Kiayias, Moti Yung, 2008, SCN.

Aggelos Kiayias, Elias Koutsoupias, Lars Brünjes, 2018, 2020 IEEE European Symposium on Security and Privacy (EuroS&P).

Aggelos Kiayias, George Argyros, 2012, USENIX Security Symposium.

Aggelos Kiayias, Foteini Baldimtsi, Katerina Samari, 2017, ISC.

Aggelos Kiayias, Mario Larangeira, Dimitris Karakostas, 2020, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Dionysis Zindros, Kostis Karantias, 2020, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Bülent Yener, 2011, Encyclopedia of Cryptography and Security.

Aggelos Kiayias, Aris Pagourtzis, Stathis Zachos, 2001, Panhellenic Conference on Informatics.

Aggelos Kiayias, Pedro Moreno-Sanchez, William J. Knottenbelt, 2019, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Tamas K. Lengyel, Steve Maresca, 2013, NSS.

Aggelos Kiayias, Juan A. Garay, Vassilis Zikas, 2020, EUROCRYPT.

Aggelos Kiayias, Moti Yung, 2008, IEEE Trans. Inf. Theory.

Aggelos Kiayias, Dimitris Karakostas, 2020, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Antonina Mitrofanova, 2006, ACNS.

Aggelos Kiayias, Hong-Sheng Zhou, 2005, SCN.

Aggelos Kiayias, Aikaterini-Panagiota Stouka, Nikolaos Lamprou, 2016, Financial Cryptography Workshops.

Aggelos Kiayias, Helger Lipmaa, Thomas Zacharias, 2018, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Sotiris Kentros, 2013, Theor. Comput. Sci..

Aggelos Kiayias, Yiannis Tselekounis, 2013, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Qiang Tang, Murat Osmanoglu, 2014, ISC.

Aggelos Kiayias, Alexander Russell, Cristopher Moore, 2017, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Matthias Fitzi, Alexander Russell, 2018, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Alexander Russell, Narasimha Shashidhar, 2009 .

Aggelos Kiayias, Benjamin Livshits, Orfeas Stefanos Thyfronitis Litos, 2018, Tokenomics.

Aggelos Kiayias, Nikolaos P. Karvelas, 2014 .

Aggelos Kiayias, Giovanni Di Crescenzo, 2005, ICALP.

Aggelos Kiayias, Alexander Russell, Saad Quader, 2020, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Moti Yung, 2001, Digital Rights Management Workshop.

Aggelos Kiayias, Katerina Samari, 2012, Information Hiding.

Serdar Pehlivanoglu, Aggelos Kiayias, 2010, Advances in Information Security.

Aggelos Kiayias, Alexander Russell, Cristopher Moore, 2019, ArXiv.

Aggelos Kiayias, 2009, Electronic Imaging.

Aggelos Kiayias, Moti Yung, Juan A. Garay, 2020, Theor. Comput. Sci..

Aggelos Kiayias, Juan A. Garay, Giorgos Panagiotakos, 2020, TCC.

Aggelos Kiayias, Nikos Leonardos, Helger Lipmaa, 2015, Proc. Priv. Enhancing Technol..

Aggelos Kiayias, Alexander Russell, Qiang Tang, 2018, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Yiannis Tsiounis, Moti Yung, 2004, EUROCRYPT.

Aggelos Kiayias, Moti Yung, 2008 .

Aggelos Kiayias, Dionysis Zindros, Dimitris Karakostas, 2019, Tokenomics.

Aggelos Kiayias, Elias Koutsoupias, Maria Kyropoulou, 2016, EC.

Aggelos Kiayias, Hugo Krawczyk, Stanislaw Jarecki, 2014, ASIACRYPT.

Aggelos Kiayias, Matthias Fitzi, Alexander Russell, 2020, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Stavros Papadopoulos, Nikos Triandopoulos, 2013, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Michele Ciampi, Dionysis Zindros, 2020, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Bingsheng Zhang, Thomas Zacharias, 2020, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Orfeas Stefanos Thyfronitis Litos, 2020, 2020 IEEE 33rd Computer Security Foundations Symposium (CSF).

Aggelos Kiayias, Moti Yung, 2004, Financial Cryptography.

Aggelos Kiayias, Juan A. Garay, Giorgos Panagiotakos, 2017, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Juan A. Garay, 2018, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Mema Roussopoulos, Christos Patsonakis, 2019, 2019 IEEE International Conference on Decentralized Applications and Infrastructures (DAPPCON).

Aggelos Kiayias, Alexander Russell, Nicolas C. Nicolaou, 2009, IEEE Transactions on Information Forensics and Security.

Aggelos Kiayias, Yiannis Tsiounis, Moti Yung, 2004 .

Serdar Pehlivanoglu, Aggelos Kiayias, 2007, CRYPTO.

Aggelos Kiayias, Nikolaos P. Karvelas, 2014, SCN.

Aggelos Kiayias, Jonathan Katz, Hong-Sheng Zhou, 2014, PODC '14.

Aggelos Kiayias, Alexander Russell, Bernardo Machado David, 2017, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Moti Yung, Jan Camenisch, 2009, EUROCRYPT.

Aggelos Kiayias, Alexander Russell, Bing Wang, 2016, ESORICS.

Aggelos Kiayias, Riivo Talviste, Thomas Zacharias, 2017 .

Aggelos Kiayias, Moti Yung, 2010, Towards Trustworthy Elections.

Aggelos Kiayias, Bülent Yener, Babak Azimi-Sadjadi, 2009 .

Aggelos Kiayias, Bingsheng Zhang, Thomas Zacharias, 2015, e-Democracy.

Aggelos Kiayias, Yiannis Tsiounis, Moti Yung, 2007, ASIACRYPT.

Aggelos Kiayias, Sotiris Kentros, 2011, PODC '11.

Aggelos Kiayias, Giorgos Panagiotakos, A. Kiayias, 2015, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Moti Yung, David S. Johnson, 2013, ITCS '13.

Aggelos Kiayias, Qiang Tang, 2013, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Mema Roussopoulos, Christos Patsonakis, 2020, IEEE Transactions on Engineering Management.

Aggelos Kiayias, Thomas Zacharias, Pyrros Chaidos, 2018, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Peter Gaži, Alexander Russell, 2020, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Markulf Kohlweiss, Thomas Kerber, 2020, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Mema Roussopoulos, Christos Patsonakis, 2018, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Anthi Orfanou, 2013, VoteID.

Aggelos Kiayias, Moti Yung, Yevgeniy Dodis, 2003, PODC.

Aggelos Kiayias, Moti Yung, 2002, EUROCRYPT.

Aggelos Kiayias, Moti Yung, 2010, Financial Cryptography.

Aggelos Kiayias, Alexander Russell, Andrew See, 2007, EVT.

Aggelos Kiayias, Moti Yung, Daniel Bleichenbacher, 2007, Theor. Comput. Sci..

Aggelos Kiayias, 2010, Handbook of Financial Cryptography and Security.

Aggelos Kiayias, Nikos Leonardos, Juan A. Garay, 2020, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Hong-Sheng Zhou, 2008, TCC.

Aggelos Kiayias, Alexander Russell, Christian Badertscher, 2018, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Jens Groth, Helger Lipmaa, 2010, Public Key Cryptography.

Aggelos Kiayias, Moti Yung, Yevgeniy Dodis, 2003 .

Aggelos Kiayias, Bing Wang, Kyoungwon Suh, 2016, 2016 IEEE 12th International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (WiMob).

Aggelos Kiayias, Qiang Tang, 2015, ESORICS.

Aggelos Kiayias, Juan A. Garay, Hong-Sheng Zhou, 2008, Theoretical Foundations of Practical Information Security.

Aggelos Kiayias, Moti Yung, 2001, ICALP.

Aggelos Kiayias, Tamas K. Lengyel, Bryan D. Payne, 2012, CSET.

Aggelos Kiayias, Nikos Leonardos, Helger Lipmaa, 2015, CT-RSA.

Aggelos Kiayias, Alex Delis, Mema Roussopoulos, 2014, 2014 6th International Conference on Electronic Voting: Verifying the Vote (EVOTE).

Aggelos Kiayias, Markulf Kohlweiss, Vassilis Zikas, 2019, 2019 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP).

Aggelos Kiayias, Moti Yung, 2003, Financial Cryptography.

Aggelos Kiayias, Alexander Russell, Bernardo Machado David, 2018, EUROCRYPT.

Aggelos Kiayias, Feng-Hao Liu, Yiannis Tselekounis, 2017, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Andrew Miller, Dionysis Zindros, 2020, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Hugo Krawczyk, Stanislaw Jarecki, 2016, 2016 IEEE European Symposium on Security and Privacy (EuroS&P).

Aggelos Kiayias, Helger Lipmaa, 2011, Lecture Notes in Computer Science.

Aggelos Kiayias, Alex Delis, Mema Roussopoulos, 2013, e-Democracy.

Aggelos Kiayias, Ioannis G. Askoxylakis, Dimitris Gritzalis, 2014, Lecture Notes in Computer Science.

Aggelos Kiayias, Antonina Mitrofanova, 2005, Financial Cryptography.

Aggelos Kiayias, Myrto Arapinis, Andriana Gkaniatsou, 2019, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Ioannis G. Askoxylakis, Dimitris Gritzalis, 2014, CANS 2014.

Aggelos Kiayias, Vassilis Zikas, Michele Ciampi, 2019, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Dionysis Zindros, 2018, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Alexander Russell, Narasimha Shashidhar, 2008, EVT.

Aggelos Kiayias, Aikaterini-Panagiota Stouka, 2020, ArXiv.

Aggelos Kiayias, Nikos Leonardos, Juan A. Garay, 2017, CRYPTO.

Aggelos Kiayias, Nikos Leonardos, Juan A. Garay, 2018, Public Key Cryptography.

Aggelos Kiayias, Moti Yung, 2006, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, David Walluck, Justin Neumann, 2009, 2009 Cybersecurity Applications & Technology Conference for Homeland Security.

Serdar Pehlivanoglu, Aggelos Kiayias, 2010, ACNS.

Aggelos Kiayias, Nicolas C. Nicolaou, Alexander A. Shvartsman, 2009, DISC.

Aggelos Kiayias, Mark Zhandry, Marios Georgiou, 2020, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Nikos Leonardos, Juan A. Garay, 2015, EUROCRYPT.

Aggelos Kiayias, Matthias Fitzi, Peter Gaži, 2020, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Alexander Russell, Chadi Kari, 2015, 2015 IEEE 35th International Conference on Distributed Computing Systems.

Aggelos Kiayias, Foteini Baldimtsi, Katerina Samari, 2021, IET Inf. Secur..

Aggelos Kiayias, Dimitris Karakostas, 2021, DPM/CBT@ESORICS.

Aggelos Kiayias, Philip Lazos, 2022, ArXiv.

Aggelos Kiayias, Mario Larangeira, Dimitris Karakostas, 2021, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Matthias Fitzi, Giorgos Panagiotakos, 2021, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Manuel M. T. Chakravarty, Nikos Karayannidis, 2021, ArXiv.

Aggelos Kiayias, Cristopher Moore, Saad Quader, 2021, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Elias Koutsoupias, Aikaterini-Panagiota Stouka, 2021, 2021 IEEE International Conference on Decentralized Applications and Infrastructures (DAPPS).

Aggelos Kiayias, Nikos Leonardos, Dionysis Zindros, 2021, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Alexander Russell, Christian Badertscher, 2021, EUROCRYPT.

Aggelos Kiayias, Thomas Zacharias, Dimitris Karakostas, 2022, ArXiv.

Aggelos Kiayias, Aydin Abadi, 2021, Financial Cryptography.

Aggelos Kiayias, Orfeas Stefanos Thyfronitis Litos, 2021, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Pyrros Chaidos, 2021, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Matthias Fitzi, Manuel M. T. Chakravarty, 2021, Financial Cryptography.

Aggelos Kiayias, Markulf Kohlweiss, Thomas Kerber, 2021, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Aggelos Kiayias, Kui Ren, Thomas Zacharias, 2021, IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing.

Aggelos Kiayias, Aikaterini-Panagiota Stouka, 2021, AFT.

Aggelos Kiayias, George Argyros, A. Kiayias, 2012 .

Aggelos Kiayias, Juan A. Garay, Hong-Sheng Zhou, 2009 .