Kartik Nayak

发表

Kartik Nayak, Jonathan Katz, 2016, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Kartik Nayak, Srinivas Devadas, Danny Dolev, 2018, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Kartik Nayak, Dahlia Malkhi, Ling Ren, 2019, CCS.

Kartik Nayak, Elaine Shi, Danny Dolev, 2019, PODC.

Kartik Nayak, Elaine Shi, T.-H. Hubert Chan, 2018, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Kartik Nayak, 2020, CCS 2020.

Kartik Nayak, Elaine Shi, Ilan Komargodski, 2018, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Kartik Nayak, Elaine Shi, Yan Huang, 2015, 2015 IEEE Symposium on Security and Privacy.

Kartik Nayak, Ittai Abraham, Dahlia Malkhi, 2017, OPODIS.

Kartik Nayak, Aniket Kate, Adithya Bhat, 2020, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Kartik Nayak, Elaine Shi, Satyanarayana V. Lokam, 2017, NDSS.

Kartik Nayak, Ittai Abraham, Dahlia Malkhi, 2020, 2020 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP).

Tudor Dumitras, Kartik Nayak, Soumya Indela, 2016, 2016 IEEE Cybersecurity Development (SecDev).

Kartik Nayak, Ashwin Machanavajjhala, Yanping Zhang, 2020, SenSys.

Kartik Nayak, Srinivas Devadas, Ittai Abraham, 2017, DISC.

Kartik Nayak, Ittai Abraham, Dahlia Malkhi, 2018, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Kartik Nayak, Elaine Shi, Andrew Miller, 2016, 2016 IEEE European Symposium on Security and Privacy (EuroS&P).

Kartik Nayak, Elaine Shi, Rafael Pass, 2019, EUROCRYPT.

Kartik Nayak, Benny Pinkas, Ittai Abraham, 2017, Public Key Cryptography.

Kartik Nayak, Ittai Abraham, Dahlia Malkhi, 2019, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Kartik Nayak, Pramod Viswanath, Sreeram Kannan, 2020, ArXiv.

Kartik Nayak, Ling Ren, Ittai Abraham, 2020, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Tudor Dumitras, Kartik Nayak, Soumya Indela, 2016, Onward!.

Kartik Nayak, Benny Pinkas, Ittai Abraham, 2016, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Kartik Nayak, Elaine Shi, Yan Huang, 2015, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Kartik Nayak, Roy Schwartz, Mark Russinovich, 2019 .

Kartik Nayak, Ling Ren, Zhuolun Xiang, 2021, ArXiv.

Kartik Nayak, Elaine Shi, T.-H. Hubert Chan, 2020, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Kartik Nayak, Srinivas Devadas, Ittai Abraham, 2017, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Kartik Nayak, Danny Dolev, Ittai Abraham, 2017 .

Kartik Nayak, Ling Ren, Elaine Shi, 2020, SOSA@SODA.

Kartik Nayak, Elaine Shi, Yan Huang, 2014, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Kartik Nayak, Elaine Shi, Rafael Pass, 2017, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Kartik Nayak, Elaine Shi, Jonathan Katz, 2018, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Stratis Ioannidis, Kartik Nayak, Elaine Shi, 2015, 2015 IEEE Symposium on Security and Privacy.

Kartik Nayak, Zhuolun Xiang, Ittai Abraham, 2021, PODC.

Kartik Nayak, Sreeram Kannan, Pramod Viswanath, 2021, CCS.

Kartik Nayak, Ashwin Machanavajjhala, Chenghong Wang, 2021, SIGMOD Conference.

Kartik Nayak, Aniket Kate, Adithya Bhat, 2021, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Kartik Nayak, Ittai Abraham, Nibesh Shrestha, 2021, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Kartik Nayak, Markulf Kohlweiss, Alessandra Scafuro, 2021, 2021 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP).

Kartik Nayak, Nibesh Shrestha, Justin Kim, 2021, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Kartik Nayak, Zhuolun Xiang, Ittai Abraham, 2021, ArXiv.

Kartik Nayak, Elaine Shi, T.-H. Hubert Chan, 2021, ITC.

Kartik Nayak, Chen-Da Liu-Zhang, Amey Bhangale, 2021, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Kartik Nayak, Ittai Abraham, Michael K. Reiter, 2021, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Kartik Nayak, Elaine Shi, Danny Dolev, 2019 .